Bài thơ dâng Mẹ!

.

1-  Lời thương

Mẹ như cơn gió qua sông

Một hôm biền biệt... rồi không trở về

.

Con là đò nhỏ sông quê

Chiều nay rời bỏ bến mê vô thường

..

Gác chèo nhặt nhạnh niềm thương

Chợt nghe giông bão mười phương... Ngỡ ngàng

.

Có làn gió nhẹ mơn man

Nghẹn ngào con tưởng mẹ đang vỗ về ...


2- Thưa mẹ, con nhớ !

Dẫu đi vạn nẻo đường đời,
Lòng con vẫn nhớ giữ những lời mẹ trao:
“Yêu thương -  Trong trắng - Ngọt ngào;
Mai sau dù có ra sao, cũng mừng !
Giữ lòng thắm một mùa xuân,
Có truân chuyên, phải có lần xót đau !
Đừng chê muối mặn gừng cay,
Nợ đời con nhớ trả vay, lẽ thường !
Và con nhận lại Yêu thương ...” 

 

Tin liên quan