Các di tích trên địa bàn huyện sẽ được nâng cấp, sửa chữa

Tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân huyện (HĐND) khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua các Nghị quyết nâng cấp, sửa chữa một số di tích trên địa bàn huyện.

                  Tại Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 13/7/2022, HĐND huyện quyết định đầu tư các dự án đầu tư công năm 2022, 2023, trong đó có dự án Khu di tích Tượng đài Chiến thắng Núi Thành với kinh phí gần 60 tỷ đồng.

  Với mục đích bảo tồn, phát huy giá trị khu di tích lịch sử cách mạng Chiến thắng Núi Thành nhằm lưu giữ, tiếp nối và phát huy những giá trị lịch sử cách mạng của khu di tích và giáo dục truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng cho các thế hệ mai sau.

  Các hạng mục được thực hiện theo Nghị quyết gồm: Sửa chữa tượng đài, xử lý chống thấm, trát lớp vữa xi măng kết hợp sơn thay thế gạch ốp thân tượng đài; sơn tượng, phù điêu và các chi tiết kiến trúc khác; lát nền đá granit sân, bậc cấp lên chân tượng, nền đường xung quanh, bậc cấp sau và thành chắn hai bên; Sửa chữa, hệ thống điện; Sửa chữa, cải tạo hệ thống cấp nước; Cải tạo bậc cấp từ sân hành lễ lên tượng đài; Cải tạo sân hành lễ; Cải tạo đường giao thông gồm đường lên sân bãi tập kết , nhà điều hành (Đỉnh đồi Phú Huề) và Đường từ Quốc lộ 1A vào sân hành lễ; xây dựng bãi đỗ xe và nhà đón tiếp; Đồng thời xây dựng 03 bia thông tin di tích.

Dự kiến thực hiện dự án vào năm 2023 và 2024 với nguồn vốn từ ngân sách tỉnh hơn 50%, còn lại là vốn cân đối ngân sách huyện.

Còn tại Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 13/7/2022, HĐND huyện thống nhất đầu tư, tu bảo các di tích được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025 được thực hiện trong năm 2023 gồm các di tích: Nhà ông Võ Sạ, Mộ và nhà thờ Tộc Tiền Hiền Tam Giang, nhà bà Trịnh Thị Thống, riêng mộ Nguyễn Chỉ sẽ được xây mới.

 

Tin liên quan