Tam Xuân II, cánh chim đầu đàn trong xây dựng Nông thôn mới

Xã Tam Xuân II nằm về phía Bắc của huyện Núi Thành, có tổng diện tích tự nhiên là 2.745,62, toàn xã có 8 thôn, 3.392 hộ, với 11.649 nhân khẩu.

 Tam Xuân II cũng là một trong 4 xã của huyện Núi Thành đạt tiêu chí xã Nông thôn mới (NTM) vào năm 2015. Để tiếp tục xây dựng xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao, xã tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, huy động sức dân nâng cao hơn nữa các tiêu chí NTM đã đạt được. 

Đến nay, sau gần 10 năm xây dựng Nông thôn mới với sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân, xã đã tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội, phát triển sản xuất, xây dựng các cánh đồng mẫu lớn, áp dụng cơ giới vào sản xuất nông nghiệp. Từng bước chuyến dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp,  thương mại dịch vụ để tăng thu nhập cho nhân dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo một cách bền vững. Ưu tiên phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại gắn với các mô hình phát triển sản xuất, các sản phẩm đặc trưng của địa phương theo hướng sản phẩm sạch của chương trình OCOP. Đồng thời xây dựng Đề án Cơ cấu lại sản xuất Nông nghiệp gắn với thực hiện chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm và xây dựng nông thôn mới. Thu nhập bình quân năm 2021 đạt 46,51 triệu đồng/người/năm, tăng 22,42 triệu đồng/người/năm so với năm đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. Năm 2021 tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới 1,42% . Không có hộ nghèo thuộc chính sách giảm nghèo.


 Hệ thống giao thông trên địa bàn xã đảm bảo kết nối thông suốt giữa các cụm dân cư, đường trục thôn, xóm đa số đã được bê tông  luôn sạch, đẹp, không lầy lội vào mùa mưa, thuận tiện cho việc đi lại cho người dân; Đường trục chính nội đồng được đầu tư cứng hoá, xe cơ giới đi lại thuận tiện cho việc cơ giới hóa ngành nông nghiệp.  Cơ sở vật chất văn hóa được đầu tư ngày càng hoàn thiện: khu trung tâm văn hóa thể thao xã, nhà văn hóa thôn, trang thiết bị phục vụ văn hóa thể thao được đáp ứng đầy đủ, tạo ra khí thế tại điểm sinh hoạt văn hóa - thể thao cộng đồng, trở thành nơi hội tụ, sinh hoạt kết nối các hoạt động quan trọng diễn ra trên địa bàn; Hệ thống thông tin liên lạc được tăng cường, mạng lưới truyền hình cáp, hệ thống internet được mở rộng đều khắp. Mạng lưới trường lớp học được củng cố hoàn thiện, nhất là về cơ sở vật chất. Hệ thống điện trên địa bàn đã đảm bảo, chất lượng điện sinh hoạt trong nhân được nâng lên. Đặc biệt hệ thống điện chiếu sáng ở các trục đường thôn, xóm được phủ khắp.

Mới đây, xã Tam Xuân II đã tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn Nông thôn mới Nâng cao theo Quyết định số 835/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam.  Với niềm vinh dự lớn lao này cán bộ và nhân dân xã Tam Xuân II sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa để xây dựng xã Tam Xuân 2 giàu, đẹp, văn minh. Đồng thời, cũng là động lực để xã phấn đấu đến năm 2025, xã Tam Xuân 2 đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu./.

 

Tin liên quan