Tam Trà ngày trở lại

Xã Tam Trà, là xã miền núi cao của huyện Núi Thành. Với tổng diện tích tự nhiên là:10.030,17 ha. Trong đó đất lâm nghiệp 9.243,26 ha chiếm 92,15% diện tích tự nhiên của xã ; đất sản xuất nông nghiệp 489,2.ha chiếm 4,85,% diện tích tự nhiên.

Trước khi xây dựng Nông thôn mới vào năm 2013, xã Tam Trà là một xã nghèo của tỉnh Quảng Nam theo quyết định 861/QĐ-TTg của Chính phủ. Là một xã thuần nông với hơn 85% nhân dân trên địa bàn xã sống bằng nghề nông lâm nghiệp, điều kiện kinh tế, cơ sở hạ tầng nông thôn còn nhiều khó khăn.

 Tam Trà sau gần 10 năm xây dựng Nông thôn mới với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp cùng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân, trong quá trình xây dựng xã nông thôn mới đã đạt được một số thành tựu nổi bậc, xã Tam Trà đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới và 1 thôn đạt Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, đã được UBND tỉnh Quảng Nam công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Đời sống nhân dân trên địa bàn xã ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt nhờ phát triển phong trào giúp nhau cùng phát triển rộng khắp; xuất hiện ngày càng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong sản xuất kinh doanh có hiệu quả như kinh tế trang trại, kinh tế rừng, mô hình trồng cây ăn quả, nuôi gà thả vườn, rau sạch…Chính vì thế đời sống của người dân càng ngày được nâng lên, chất lượng cuộc sống tốt hơn.


Cùng với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp từ chương trình, nguồn vốn lồng ghép, huy động đóng góp của nhân dân, xã đã hoàn thành bê tông hóa đường trục xã dài 7,234 km, các tuyến đường trục thôn dài 1,9 km; xây dựng 4 nhà văn hóa thôn và có 3/3 trường đạt chuẩn quốc gia. Hệ thống kênh mương thủy lợi đã được kiên cố hóa đảm bảo tưới và tiêu nước chủ động đạt tỷ lệ 83%.

Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được chú trọng cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị, con người. Đáp ứng được nhu cầu về khám, chữa bệnh, sơ cấp cứu ban đầu cho nhân dân. Trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 99,41%.(3239 người/3258 người). Cảnh quan, môi trường từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch đạt tỷ lệ 95,71. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, có 100% số khu dân cư được công nhận đạt tiêu chuẩn  “an toàn về an ninh trật tự”.

Tuy nhiên, kết quả đó mới chỉ là bước khởi đầu. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tam Trà cần phải phát huy hơn nữa tinh thần, trách nhiệm, ý thức tự lực, tự cường, vận dụng sáng tạo, linh hoạt các nguồn vốn và huy động tốt hơn nguồn lực trong nhân dân để tập trung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn 2021-2025. Từ đó nâng cao các tiêu chí đã đạt được, đó là: Nâng cao thu nhập bình quân tăng ít nhất là 10% theo chuẩn xã nông thôn mới; Không còn hộ nghèo; Cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp hợp lý, hợp tác xã  hoạt động hiệu quả hơn, cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, có nhiều mô hình sản xuất kinh doanh gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn;  Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; Cảnh quan không gian nông thôn sáng-xanh-sạch-đẹp, giữ gìn được bản sắc văn hóa địa phương; Ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia và có ít nhất 01 trường đạt chuẩn mức độ 2; Các tuyến đường giao thông trục xã có điện chiếu sáng, được cắm mốc theo quy hoạch, các điểm giao nhau có biển báo hiệu giao thông, được duy tu, bảo dưỡng hàng năm; Có ít nhất 35% số thôn đạt “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”; Hàng năm, không có khiếu kiện đông người trái pháp luật, không có người phạm tội, các tệ nạn xã hội được kiềm chế.

 

Tin liên quan