Núi Thành phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2023

Huyện Núi Thành có vị trí địa lý - kinh tế đặc biệt quan trọng của tỉnh Quảng Nam và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

 Huyện có đầy đủ các loại hình giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không và các hoạt động kinh tế, thương mại và du lịch thông qua hệ thống cảng Kỳ Hà, sân bay Chu Lai, hành lang giao thông Bắc - Nam, hành lang kinh tế Đông Tây.

Tận dụng những thế mạnh này, huyện Núi Thành đã có  những bước đột phá trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội. Với những nổ lực của mình, mới đây, Bộ Xây dựng đã công nhận thị trấn Núi Thành đạt chuẩn đô thị loại IV,  tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu xây dựng huyện hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2023.

 Huyện Núi Thành phát động chương trình xây dựng Nông thôn mới vào năm 2011, đến cuối năm 2021, toàn huyện có 15/15 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo đúng kế hoạch đề ra. Hiện nay, huyện Núi Thành đạt 05/09 tiêu chí xây dựng huyện Nông thôn mới. Các tiêu chí đã đạt được gồm: Tiêu chí số 1 (Quy hoạch);  Tiêu chí số 4 (Điện);  Tiêu chí số 5 (Văn hóa- Y tế- Giáo dục);  Tiêu chí số 8 (An ninh- Trật tự xã hội); Tiêu chí số 9 (Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới). Các tiêu chí chưa đạt: Tiêu chí số 2 (Giao thông);  Tiêu chí số 3 (Thủy lợi);  Tiêu chí số 6 (Sản Xuất);  Tiêu chí số 7 (Môi trường).

Cùng với đó,  kinh tế - xã hội của huyện có những chuyển biến tích cực, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 88,56%; thương mại dịch vụ chiếm 7,84% và nông nghiệp chỉ còn 3,60%. Giá trị sản xuất của địa phương liên tục tăng mạnh, thu nhập bình quân đầu người được cải thiện qua từng năm. Trong giai đoạn 2018-2020, mức tăng trưởng kinh tế trung bình của huyện đạt 10,86%. Thu ngân sách đạt 1.889 tỷ đồng và chi ngân sách là 1.627 tỷ đồng, cân đối dư. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 45,2 triệu đồng/người, bằng 0,89 lần trung bình cả nước. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn đô thị giảm dần hàng năm, đạt 1,62% vào năm 2020.

Để xây dựng huyện Núi Thành đạt chuẩn huyện Nông thôn mới vào năm 2023, UBND huyện đã thành lập tổ giúp việc  soạn thảo  kế hoạch xây dựng huyện Nông thôn mới với nhiệm vụ chính là tham mưu, giúp UBND huyện tổ chức soạn thảo, kế hoạch xây dựng huyện Nông thôn mới, kiểm tra, đôn đốc thực hiện;  Đồng thời, sẽ tập trung mọi nguồn lực (dự kiến: 1.088,15 tỷ đồng) để xây dựng huyện Nông thôn mới. Trong đó, Ngân sách Trung ương, tỉnh: 501,243 tỷ đồng; ngân sách huyện: 153,496 tỷ đồng;  và vận động nguồn khác: 433,412 tỷ đồng.

 

Tin liên quan