Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 2854/KH-UBND về Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

       Theo kế hoạch,  Đối tượng tham gia gồm: Lãnh đạo, cán bộ quản lý cấp Sở, Ban, ngành, huyện trên toàn tỉnh; Cán bộ, công chức cấp Sở, huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; Thành viên Tổ công nghệ cộng đồng theo các quyết định thành lập Tổ công nghệ cộng đồng của Uỷ ban nhân dân xã

Nội dung bồi dưỡng dự kiến Chương trình gồm 06 chuyên đề: Chuyên đề I: Căn bản chuyển đổi số; Chuyên đề II: Chuyển đổi số địa phương; Chuyên đề III: Nông nghiệp số; Chuyên đề IV: Chuyển đổi số giáo dục; Chuyên đề V: Chuyển đổi số du lịch; Chuyên đề VI: Kinh tế số; bao gồm: Lý thuyết; Học tập trực tuyến, thảo luận, hỏi đáp cùng chuyên gia; Kiểm tra trắc nghiệm; Công tác tổ chức lớp (Khai giảng, bế giảng).

       Hình thức bồi dưỡng, theo hình thức học trực tuyến qua các khoá học đóng gói sẵn trên nền tảng học trực tuyến và kết hợp hội thảo hỏi đáp trực tuyến với chuyên gia giảng viên. Thời gian triển khai, bắt đầu từ tháng 5/2022 đến hết năm 2022 (Dự kiến mỗi tháng triển khai 01 chuyên đề) với tổng thời gian là 6.5 ngày làm việc, tổng thời lượng là 26.5 giờ.

       Sau khi kết thúc đợt khóa học, học viên sẽ được kiểm tra, đánh giá thông qua hình thức trắc nghiệm, với 4 mức xếp loại tương ứng: Giỏi, Khá, Trung bình, Không đạt (dưới điểm 5). Ngoài ra thì khoá học cũng được đánh giá theo ý thức học tập của học viên theo qui chế học tập của đơn vị tổ chức nâng cao nhận thức, tập huấn.

       Khóa học với mục đích nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; gắn đào tạo, bồi dưỡng với nhu cầu và định hướng phát triển lâu dài. Hình thành nên giá trị cốt lõi, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt tự tin vào tầm nhìn, sứ mệnh và tôn chỉ định hướng của đơn vị trong hiện tại và tương lai và ứng dụng được ưu thế của trí tuệ nhân tạo (AI) và quản lý dữ liệu lớn trong quản trị công. Và yêu cầu các hoạt động đào tạo phải diễn ra sâu rộng, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tránh gây lãng phí, hình thức./.

                                                           

Tin liên quan