Hỗ trợ tiền ăn 80 nghìn đồng/ngày cho F0 điều trị tập trung

Ngày 28/01/2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định 337 về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn cho người điều trị nhiễm Covid-19 tập trung (F0) tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Theo quyết định, Quảng Nam hỗ trợ tiền ăn 80 nghìn đồng/người/ngày. Thời gian hỗ trợ từ ngày 01/01/2022 đến 30/6/2022, theo thời gian thực tế điều trị Covid-19 theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.                                          
Hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với người đang điều trị gồm: danh sách người điều trị nhiễm Covid-19 đủ điều kiện hưởng chính sách theo biểu mẫu; giấy ra viện hoặc giấy chứng tử của cơ sở y tế hoặc văn bản xác nhận của cơ sở y tế; bản sao một trong các giấy tờ: giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến ngày 31/7/2022.                                                             
 Hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với người đã kết thúc điều trị trước ngày quyết định này có hiệu lực thi hành gồm: giấy ra viện; biên nhận thu tiền ăn tại cơ sở y tế đã điều trị; bản sao một trong các giấy tờ: giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế. Cha, mẹ, người giám hộ hợp pháp của trẻ em, người điều trị gửi hồ sơ đến UBND cấp xã nơi cư trú; thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến ngày 30/6/2022./.                                                                                                                                                                    

Tin liên quan