Huyện ủy Núi Thành tổ chức Hội nghị chuyên đề “ Giá trị trường tồn Di Chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; tuyên dương tập thể cá nhân thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm

Huyện ủy Núi Thành vừa tổ chức Hội nghị chuyên đề “Giá trị trường tồn Di Chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; tuyên dương những tập thể cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Khả- Phó bí thư thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Mau- Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, thường trực HĐND, UBND, UB.MTTQ Việt Nam huyện, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể của huyện, các xã thị trấn.
Đồng chí Nguyễn Minh Khả- Phó bí thư thường trực Huyện ủy phát biểu khai mạc hội nghị.
Tiếp đó hơn 500 cán bộ lãnh đạo chủ chốt và tiền nhiệm của huyện, lãnh đạo, cán bộ công chức viên chức các ban ngành đoàn thể của huyện và các xã thị trấn nghe Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo- Nguyên ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt Chuyên đề “Giá trị trường tồn Di Chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, đề cập sâu đến giá trị Di Chúc của Người để cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, ra sức rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
Trong nhưng năm qua, huyện Núi Thành triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị đã đi vào cuộc sống hằng ngày, trong công việc của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần xây dựng Huyện nhà ngày một không ngừng phát triển.
Cũng tại hội nghị, Huyện khen thưởng cho 11 tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018 và triển khai tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong năm 2019. 

Tin liên quan