Học Bác, phải tự phấn đấu, rèn luyện chính bản thân mình...

.

Sinh ra và lớn lên ở xã đảo Tam Hải, tốt nghiệp trường Đại học Cảnh sát nhân dân Thủ Đức, năm 2013, đồng chí Trần Thiên Trúc về nhận công tác tại Công an huyện Núi Thành. Hiện tại, với cấp hàm Thượng úy, đồng chí Trần Thiên Trúc công tác ở Đội Tổng hợp Công an huyện là một trong những tấm gương sáng thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đã được Huyện ủy Núi Thành tuyên dương, khen thưởng trong hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 mới đây.
Thượng tá Huỳnh Văn Công – Phó Trưởng Công an – Phó Bí thư Đảng bộ Công an huyện Núi Thành cho biết: Trên cơ sở Chỉ thị 05 cùng các văn bản hướng dẫn của cấp trên gắn với thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, đồng chí Trần Thiên Trúc đã lập kế hoạch triển khai thực hiện, ký cam kết chấp hành nghiêm và thực hiện đúng các nội dung mà bản thân đã đề ra. 
Quả vậy, thông qua học tập nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách và những mẩu chuyện về Bác, bản thân Thượng úy Trần Thiên Trúc có chuyển biến về nhận thức rõ nét, tự soi xét lại bản thân mình trên tất cả các lĩnh vực. Trong quá trình thực hiện học tập và làm theo Bác, bản thân đồng chí Trúc không ngừng rèn luyện đạo đức, phẩm chất của người cán bộ đảng viên; xây dựng lối sống trong sáng, giản dị, hòa đồng, thân ái giúp đỡ đồng nghiệp và quần chúng nhân dân, nêu cao tính thần cảnh giác cách mạng, không để mặt trái của xã hội tác động làm ảnh hưởng uy tín của bản thân, đơn vị và ngành Công an... Thượng tá Huỳnh Văn Công – Phó Trưởng Công an huyện – Phó Bí thư Đảng bộ Công an huyện nhận xét: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bản thân đồng chí Trần Thiên Trúc có chuyển biến rõ nét về tính thần, trách nhiệm đối với công tác, công việc và đối với quần chúng nhân dân, thể hiện ở việc không quản ngại khó khăn, lăn lộn với địa bàn, với công việc. Bản thân đồng chí luôn tìm tòi, học hỏi, tham mưu lãnh đạo đơn vị những cách làm mới có hiệu quả, thiết thực trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, công tác xây dựng Đảng và được lãnh đạo đơn vị đánh giá cao. Đồng chí cũng luôn tích cực phấn đấu, rèn luyện, học tập đạt nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác, luôn thể hiện sự tận tụy và đức tính cần, kiệm, liêm chính...”
Được tập thể tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an huyện Núi Thành, đồng chí Trần Thiên Trúc chủ động lập kế hoạch phát động, tổ chức cho đoàn viên thanh niên trong đơn vị ký cam kết thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW; tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng lực lượng Công an, xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ...


Đ/c Trần Thiên Trúc

Nói về kinh nghiệm rút ra từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Mính, Thượng úy Trần Thiên Trúc chia sẻ: “Mỗi cán bộ, chiến sĩ, đảng viên phải tự phấn đấu, rèn luyện và đặc biệt là tự đánh giá, nhận xét chính xác bản thân mình để tìm biện pháp khắc phục sửa chữa khuyết điểm...Đối với tôi, từ việc thực hiện tốt Chỉ thị 05/CT-TW của bản thân đã góp phần làm lan tỏa thành phong trào chung, tạo sự hưởng ứng đồng bộ của toàn đơn vị...”.
Cũng theo bài học kinh nghiệm mà Thượng úy Trần Thiên Trúc rút ra là mỗi cán bộ, chiến sĩ, đảng viên phải tự đề ra cho bản thân mình các phương pháp học tập, nghiên cứu về Hồ Chí Minh thông qua các tài liệu tuyên truyền, sách báo, phương tiện thông tin đại chúng để thấm nhuần hơn tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời lấy mức độ hoàn thành công việc, tinh thần, thái độ làm việc và mức độ tín nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đối với bản thân làm thước đo hiệu quả thực hiện Chỉ thị 05. Bên cạnh đó, kết hợp chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Bộ Công an, đặc biệt là cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”; phong trào thi đua Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy; phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và việc chấp hành điều lệnh, những quy định của ngành Công an...

Tin liên quan