Núi Thành giao ban các xã thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Chiều ngày 14/12/2017, đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, Phó chủ tịch UBND Huyện, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Núi Thành Chủ trì cuộc họp giao ban các xã thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (gọi tắc là Chương trình) nhằm đánh giá tình hình quyết toán các công trình giai đoạn (2011- 2015), năm 2016, giải ngân vốn xây dựng nông thôn mới năm 2017 và kế hoạch chỉ tiêu phấn đấu năm 2018, 2019, 2020.

Về dự có Chủ tịch UBND các xã, Trưởng Ban ban quản lý Chương trình MTQG xây dựng NTM, chuyên trách NTM xã và kế toán. 
Đồng chí Trần Tùng, Phó Chánh văn phòng Điều phối NTM thông qua báo cáo tình hình quyết toán các công trình giai đoạn (2011- 2015), năm 2016, giải ngân vốn Chương trình năm 2017 (đầu tư và sự nghiệp) cho biết, kết quả đánh giá các tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia mới Ban hành đến hết năm 2017 toàn huyện (15 xã) đạt 208/285 tiêu chí, tương ứng 72,98%, bình quân chung đạt 13,8 tiêu chí/1 xã, tăng bình quân so với cuối năm 2016 1,72 tiêu chí/xã. Trong đó, nhóm đạt chuẩn xã NTM giai đoạn 2011- 2015 có 4 xã; Nhóm các xã phấn đấu đạt chuẩn xã NTM và các xã phấn đấu đến năm 2015 đạt 15 tiêu chí giai đoạn 2016- 2020 có 11 xã. Năm 2017, có 38 công trình vốn đầu tư xây dựng cơ bản chương trình MTQG xây dựng NTM. Tổng kế hoạch vốn đã được phân bổ là 28 tỷ 748 triệu đồng, đã giải ngân 21 tỷ 452 triệu đồng, đạt 74,62%. Vốn nguồn sự nghiệp phát triển sản xuất, đào tạo tập huấn tuyên truyền, mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa, lấy ý kiến nhân dân, khu dân cư NTM kiểu mẫu, duy trì và nâng chuẩn là 12 tỷ 120 triệu đồng, đã phân bổ cho các xã 12 tỷ đồng. Giải ngân đạt 40,12%. Năm 2017, thôn Đông Xuân, xã Tam Giang đã phấn đấu đạt chuẩn 10 tiêu chí, được UBND Huyện công nhận đạt chuẩn “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”. 

Các đại biểu đã thảo luận nêu lên những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện CTMTQG xây dựng NTM, và đề ra kế hoạch tiêu chí phấn đấu năm 2018, tiếp tục giữ vững và nâng chuẩn tiêu chí của 5 xã về đích NTM Tam Xuân I, Tam Xuân II, Tam Hòa, Tam Mỹ Đông, Tam Giang; thực hiện về đích 3 xã Tam Nghĩa, Tam Anh Nam và Tam Quang. Đồng thời phấn đấu tăng bình quân 3,5 tiêu chí/xã đối với 10 xã còn lại giai đoạn 2016- 2020. 
Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Thịnh huyện đề nghị các xã rút kinh nghiệm khắc phục những khó khăn, tập trung huy động mọi nguồn lực tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn./. 

Tin liên quan