Thôn Đông Xuân, xã Tam Giang đạt chuẩn Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2017

UBND huyện Núi Thành vừa ban hành Quyết định số 12254/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 về việc công nhận thôn Đông Xuân, xã Tam Giang đạt chuẩn Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2017.

Được biết, xã Tam Giang là một trong những xã điểm xây dựng Nông thôn mới tại huyện Núi Thành giai đoạn 2016-2020 và theo lộ trình, xã Tam Giang phải đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2017.
Theo quy định mới từ năm 2017, để một xã được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới thì ngoài phải đạt đủ 19 tiêu chuẩn của Bộ tiêu chí nông thôn mới ra cần phải đạt chuẩn khu dân cư mới kiểu mẫu.
Thôn Đông Xuân, xã Tam Giang được công nhận đạt chuẩn bộ tiêu chí khu dân cư mới kiểu mẫu là điều kiện cần thiết để xã Tam Giang được công nhận là xã Nông thôn mới năm 2017.
Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện đang làm hồ sơ trình UBND tỉnh công nhận xã Tam Giang, huyện Núi Thành đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm 2017./.


Tin liên quan