Hội nghị rút kinh nghiệm về chỉ đạo điểm lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân

Chiều ngày 13.11.2017, tại Hội trường UBND xã Tam Giang, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Núi Thành tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm tổ chức chỉ đạo điểm việc lấy phiếu đánh giá về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới tại thôn Đông Xuân (xã Tam Giang).

Đến dự có ông Nguyễn Văn Long, Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, đại diện một số ban ngành liên quan ở tỉnh. Ở Huyện có ông Nguyễn Hữu Đạo, Phó chủ tịch Thường trực HĐND huyện; ông Huỳnh Minh Cường, Chủ tịch và ông Phạm Trí, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện; ông Trần Tùng, Phó Chánh văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, cùng đại diện một số ngành, đoàn thể ở huyện, lãnh đạo xã Tam Giang và đại diện các khu dân cư trên địa bàn Tam Giang.

Hội nghị lấy phiếu đánh giá về mức độ hài lòng của nhân dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới xã Tam Giang được tổ chức điểm đầu tiên tại thôn Đông Xuân với 141/209 hộ tham gia, tỉ lệ 67,5% và có 100% số người được lấy ý kiến trả lời hài lòng (câu số 17 của Phiếu số 1), có 98,23% số người được lấy ý kiến trả lời hài lòng (16/16 câu hỏi còn lại của Phiếu số 1). Số phiếu không hài lòng chỉ chiếm tỉ lệ 1,77%. Nhìn chung, kết quả việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới tại thôn Đông Xuân (xã Tam Giang) được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đảm bảo quy trình, tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn những hạn chế, thiếu sót cần được khắc phục. Qua đó, rút kinh nghiệm để tổ chức tốt hơn hội nghị lấy phiếu đánh giá về sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới tại các khu dân cư còn lại của xã Tam Giang.
Được biết, theo lộ trình, xã Tam Giang về đích nông thôn mới trong năm 2017, đến nay, xã đã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí theo quy định.

Tin liên quan