Xã Tam Xuân II: điển hình xây dựng Nông thôn mới huyện Núi Thành

Xã Tam Xuân II, nằm về phía Bắc của huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam với tổng diện tích đất tự nhiên 2.743 ha, trong đó: diện tích đất sản xuất 1.318 ha, chiếm 36,15%; dân số 11.821 khẩu.

Tam Xuân II, là một trong 4 xã điểm của huyện Núi Thành triển khai thực hiện chương trình “Cả nước xây dựng nông thôn mới”, giai đoạn 2011-2015 và đã được UBND tỉnh Quảng Nam công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015.
Xác định xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã đã tích cực chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, tích cực triển khai thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như lồng ghép nội dung về xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, huy động toàn xã hội tham gia xây dựng nông thôn mới. 

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công cuộc xây dựng nông thôn mới, nhân dân đã phát huy vai trò chủ thể tại địa bàn khu dân cư, tự giác đầu tư, nâng cấp, chỉnh trang nhà cửa, đường làng, ngõ xóm, đóng góp ngày công, hiến đất để làm đường giao thông và các công trình hạ tầng nông thôn khác. Phong trào làm đường giao thông ở xã diễn ra mạnh mẽ theo hình thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, hiện nay đường trục thôn, liên thôn đã cứng hóa được được 43,88 km đạt tỷ lệ 100%, đường ngõ xóm luôn sạch, đẹp, khang trang, về mùa mưa không xảy ra lầy lội thuận tiện cho việc đi lại cho người dân, đến nay đã có 15,79 km, đạt tỷ lệ 80%, đường trục chính nội đồng được cứng hoá, xe cơ giới đi lại thuận tiện: 10.95km đạt tỷ lệ 90%. Tổng kinh phí đã thực hiện: 3.792,51 triệu đồng. 
Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện như: Cột, xà, đường dây trung, hạ thế, máy biến áp bảo đảm cung cấp điện an toàn, thường xuyên, có 3.095 hộ/tổng số 3095 hộ sử dụng điện thường xuyên an toàn, đạt 100%. Hiện nay xã có 04 trường học (của 3 cấp học) đạt chuẩn Quốc gia, tỷ lệ 100%; công tác dạy và học đạt chất lượng tốt, tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS và tiếp tục học trung học phổ thông là 99,5 % (199/200 HS). Toàn xã có 15 nhà văn hóa thôn/tổng số 15 thôn, đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho việc sinh hoạt của nhân dân theo quy định, số người tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ 93,6%, số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh là 3.095/3.095, đạt tỷ lệ 100%, trong đó có 2.000 hộ sử dụng nước sạch theo quy chuẩn Quốc gia, đạt tỷ lệ 64, 6%; tỉ lệ hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh 95%. Thu nhập bình quân đầu người trong năm 2011 là 10 triệu đồng/người/năm, đến năm 2016 tăng lên 27 triệu đồng/người/năm; tỉ lệ hộ nghèo còn 3,62%. 
Với những thành quả đạt được, xã Tam Xuân II tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, huy động sức dân thực hiện giữ vững các tiêu chí./.

Tin liên quan