Tập huấn chuyên đề công tác Mặt trận tham gia xây dựng nông thôn mới.

Ngày 25/7/2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức tập huấn công tác Mặt trận tham gia xây dựng nông thôn mới trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cho 150 cán bộ là Trưởng ban Công tác Mặt trận, Tổ trưởng Tổ đoàn kết trên địa bàn xã Tam Giang.

Tham dự hội nghị có Ông Nguyễn Văn Long, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Tỉnh, Bà Lê Thị Như Thủy, UVTT, Trưởng ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam Tỉnh; Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện; lãnh đạo địa phương xã Tam Giang cùng tham dự.

Hội nghị tập huấn đã triển khai đến cán bộ Mặt trận địa phương những nội dung thực hiện liên quan đến các văn bản của Trung ương, của tỉnh về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Triển khai hướng dẫn nội dung lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới. 
Thông qua lớp tập huấn đã bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ cấp xã, thôn làm công tác vận động và thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới về kỹ năng tuyên truyền, vận động, trang bị những kiến thức cần thiết cho cán bộ Mặt trận các cấp trong việc vận động nhân dân tham gia thực hiện Cuộc vận động. Nội dung tập huấn thiết thực, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới của công tác Mặt trận tham gia xây dựng nông thôn mới; đồng thời nâng cao nhận thức, kiến thức, năng lực quản lý, điều hành trong công tác xây dựng nông thôn mới; tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, sự đồng thuận trong nhân dân, phát huy tính năng động sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Tin liên quan