Xã Tam Giang đang chạy đua với thời gian...

Theo lộ trình, xã Tam Giang phải đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017. Đây là xã đầu tiên phấn đấu về đích nông thôn mới trong số 7 xã điểm giai đoạn 2 (2016-2020) của huyện Núi Thành...

Năm 2017 chỉ còn vỏn vẹn chưa đầy 6 tháng, hiện tại xã Tam Giang đang chạy đua với thời gian để đạt các tiêu chí còn lại. Ông Huỳnh Văn Côi, Bí thư Đảng ủy xã Tam Giang cho biết: Đến thời điểm nầy, Tam Giang đã đạt 15/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới, địa phương đang tập trung giữ vững các tiêu chí đã đạt và thực hiện 4 tiêu chí còn lại, phấn đầu về đích nông thôn mới theo đúng lộ trình.
Là xã vùng cát, bốn bề sông nước bao quanh, xã Tam Giang còn gặp nhiều khó khăn, phần lớn các hộ dân làm nghề khai thác và nuôi trồng thúy hải sản. Tuy nhiên, những năm qua, cán bộ và nhân dân toàn xã đã đoàn kết phát huy truyền thống anh hùng của quê hương chung tay xây dựng nông thôn mới và đạt nhiều thành quả nổi bật, được huyện Núi Thành chọn là xã về đích nông thôn mới đầu tiên trong số 7 xã giai đoạn 2 gồm Tam Nghĩa, Tam Quang, Tam Hải, Tam Tiến, Tam Anh Nam, Tam Mỹ Tây và Tam Giang.
Theo ông Nguyễn Quang Tuyến, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tam Giang, về xây dựng nông thôn mới, đến đầu tháng 7 nầy, đối với các tiêu chí nông thôn mới còn lại của xã, đến nay, tiêu chí Giao thông đạt 80% (còn lại đường trục chính nội đồng); tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa đạt 40%; tiêu chí Môi trường đạt 60%. Riêng đối với tiêu chí Hình thức sản xuất, xã Tam Giang đã hình thành ban vận động thành lập Hợp tác xã theo bộ tiêu chí mới, dự kiến thành lập 2 Hợp tác xã trong tháng 7.2017 nầy. Đối với khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, xã đã thành lập Ban chỉ đạo, phân công cụ thể thành viên ban chỉ đạo; tiến hành củng cố Ban phát triển thôn Đông Xuân; xây dựng xong phương án khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu Đông Xuân và đã được UBND Huyện phê duyệt, hiện nay đang triển khai thực hiện.
Nằm trong nội dung xây dựng nông thôn mới, năm nay, xã Tam Giang đã thi công xây dựng hoàn thiện 3 nhà văn hóa: thôn Đông Bình, Đông An, Hòa An; xây dựng cầu bà Mai (thôn Đông Bình), khu hoa viên ngã ba chợ Tam Giang. Xã cũng đã xây dựng và nâng cấp hệ thống đóng mở các cống thủy lợi, xây dựng kênh tưới đồng Bầu Kiện, đồng Thăng, đồng Lồi, đồng Quang...
Về môi trường, UBND xã Tam Giang phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện hướng dẫn cho 7 cơ sở sản xuất – kinh doanh lập hồ sơ môi trường, xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường trên địa bàn xã giai đoan 2017-2020; thành lập đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra đối với các hộ chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường; phối hợp với Ủy ban mặt trận xã phát động phong trào bảo vệ môi trường tại khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu Đông Xuân… UBND xã Tam Giang cũng đã làm việc với Ban quản lý Cảng cá An Hòa và nhà máy đóng tàu Thiên Hậu Phước về việc giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường theo ý kiến kiến nghị của nhân dân.
Cùng với các nội dung trên, xã Tam Giang cũng tăng cường thực hiện các nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Tại hội nghị Đảng bộ xã mới đây, ông Huỳnh Văn Côi, Bí thư Đảng ủy xã Tam Giang cho hay: địa phương đang tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành 4 tiêu chí còn lại và Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu Đông Xuân đồng thời hoàn thiện hồ sơ minh chứng các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới để cấp trên công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Đây là nhiệm vuu trọng tâm nhất của Đảng bộ Tam Giang trong những tháng còn lại của năm 2017.
Nhiệm vụ hoàn thành các tiêu chí còn lại hiện nay của Tam Giang còn rất nặng nề. Xã đang chạy đua nước rút với thời gian để đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm nay theo đúng lộ trình.

Tin liên quan