Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở Tam Nghĩa góp phần xây dựng nông thôn mới

Tam Nghĩa là 1 trong 7 xã điểm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2 của huyện Núi Thành. Những năm qua, cùng với nhiều hoạt động khác, Hội Nông dân xã Tam Nghĩa đã phát động có hiệu quả phong trào nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi, tích cực góp phần xây dựng nông thôn mới.

Ông Châu Ngọc Khúc, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tam Nghĩa cho biết: Từ năm 2014 đến nay, Hội Nông dân Xã đã tổ chức nhiều đợt sinh hoạt câu lạc bộ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, tổ chức nhiều buổi trình diễn giống mới như lúa Thiên ưu 8, mô hình “3 giảm 3 tăng”, nuôi gà thả vườn, trồng và chăm sóc cây lâm nghiệp... Qua đó, nhiều hộ nông dân thực hiện các mô hình đem lại hiệu quả cao. 
Toàn xã Tam Nghĩa hiện có 850 hộ nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi cấp xã, 221 hộ sản xuất – kinh doanh giỏi cấp huyện, 35 hộ cấp tỉnh và 1 hộ cấp Trung ương. Đây là những hộ nông dân tiêu biểu có sự lựa chọn sáng suốt trong các mô hình kinh tế, áp dụng khoa học kỹ thuật, giống mới để đưa vào mô hình sản xuất – kinh doanh. Tiêu biểu trong phong trào sản xuất – kinh doanh giỏi hiện nay ở Tam Nghĩa là hộ ông Nguyễn Tấn Cự, Trần Quang Ánh, Châu Thanh Tuấn ở thôn An Thiện, đã mạnh dạn đầu tư vốn cải tạo vườn tạp, trồng cây có năng suất cao và bố trí vườn cây chanh, thơm phù hợp với mô hình, giải quyết công ăn việc làm cho lao động địa phương. Hộ ông Mai Ngọc Cường (thôn Tịch Tây) đã mạnh dạn đầu tư vốn phát triển chăn nuôi, đảm bảo vệ sinh môi trường và bố trí chuồng trại phù hợp đem lại hiệu quả kinh tế cao, giải quyết một số lao động nhàn rỗi trong thôn. Hộ ông Châu Ngọc Tề (thôn Long Phú) đầu tư nuôi vịt đẻ, vịt thịt cho thu nhập cao. Hộ bà Nguyễn Thị Cúc (thôn An Thiện) đầu tư mô hình chăn nuôi đem lại hiệu quả kinh tế khá và giải quyết cho một số lao động tại địa phương. Ông Phạm Quang Vũ (thôn An Thiện) đã đầu tư trồng và khai thác rừng hiệu quả kinh tế cao và giải quyết việc làm thường xuyên cho một số lao động tại địa bàn.
Ngoài ra, ở Tam Nghĩa còn có nhiều hộ nông dân trồng cây lâm nghiệp, cải tạo vườn tạp, mua sắm máy cày làm đất, nuôi heo siêu nạc, nuôi bò vỗ béo, chăn nuôi vịt đàn, vịt trời, gà thả vườn, cá nước ngọt, nuôi tôm, cua nước lợ... đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Theo ông Châu Ngọc Khúc, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tam Nghĩa, phong trào nông dân thi đua sản xuất – kinh doanh giỏi ở địa phương luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động hội viên đoàn kết tương thân, tương trợ giúp nhau trên tinh thần “Lá lành đùm lá rách”. Từ năm 2014 đến nay, phong trào nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi được nhân rộng, góp phần tích cực xóa đói, giảm nghèo, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu thập cho cư dân nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới. Tính từ năm 2014 đến nay, tỉ lệ giảm nghèo bình quân hằng năm ở xã Tam Nghĩa là 1,75%, đến nay, tỉ lệ hộ nghèo toàn xã là 5,27%. 
Từ những thành quả đạt được, năm 2017 và những năm tiếp theo, Hội Nông dân xã Tam Nghĩa tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi, góp phần tăng số hộ khá giàu, giảm hộ nghèo, giải quyết việc làm cho cư dân nông thôn, tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tin liên quan