Cấp học Giáo dục Phổ thông tựu trường vào ngày 15-8-2012

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số 2310 về “Kế hoạch thời gian năm học 2012-2013” áp dụng cho các ngành học giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 

Theo đó, ngày tựu trường của các trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông là 15/8/2012. Ngày khai giảng năm học 2012-2013 thống nhất các cấp học mầm non, tiểu học, THCS và THPT là ngày 05/9/2012. Đối với cấp Tiểu học, năm học có ít nhất là 35 tuần thực học và ngày bắt đầu học kỳ I là 20/8/2012. Đối với cấp Trung học, năm học có ít nhất là 37 tuần thực học và ngày bắt đầu học kỳ I là 15/8/2012. Riêng ngành học mầm non sẽ tựu trường ngày 27/8/2012; cả năm học có ít nhất 35 tuần thực học và ngày bắt đầu học kỳ I là 27/8/2012… Căn cứ vào kế hoạch thời gian năm học nói trên, ngành giáo dục huyện Núi Thành sẽ có hướng dẫn cụ thể cho các trường trong cuộc họp Hiệu trưởng các trường MN, PT chuẩn bị năm học mới vào ngày 01/8/2012.

Nguyễn Đường.

Tin liên quan