Núi Thành tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp năm 2009

Sáng ngày 20/02/2009, đ/c Nguyễn Minh Khả - Phó chủ tịch UBND huyện Núi Thành chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp năm 2009 tại hội trường UBND huyện. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể liên quan  ở huyện, đại diện lãnh đạo UBND, cán bộ Địa chính, Nông nghiệp và Chủ nhiệm các HTX Nông nghiệp của các xã, thị trấn.

Hội nghị đã nghe lãnh đạo phòng NN&PTNT huyện thông qua dự thảo đề án "Triển khai thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2008-2012 và định hướng đến năm 2014, Nghị định 154/2007/NĐ-CP của Chính phủ "Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ" trong đó có liên quan đến việc cấp bù thủy lợi phí và Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND huyện Núi Thành V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến về giải pháp tổ chức thực hiện các chủ trương trên.

Kết luận Hội nghị Đ/c Nguyễn Minh Khả nhấn mạnh:

- Các địa phương phải quán triệt sâu rộng chủ trương dồn điền, đổi thửa từ các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, Mặt trận, các đoàn thể của xã, thôn, các hợp tác xã đến bà con nông dân để tạo ra sự đồng thuận cao; nhanh chóng thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng và tổ chức thực hiện phương án"đồn điền đổi thửa". Phải coi đây là một cuộc vận động chính trị, tư tưởng sâu sắc, rộng khắp trong toàn Đảng, toàn dân.

- Các phòng chức năng của huyện có tránh nhiệm hướng dẫn giúp đỡ về chuyên môn nghiệp vụ đo đạc, chỉnh lý bản đồ, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập quy hoạch sử dụng đất cấp xã, xây dựng phương án mẫu về"dồn điền đổi thửa, hướng dẫn chuyển đổi  cơ cấu cây trồng, vật nuôi, quy hoạch giao thông, thuỷ lợi nội đồng và thẩm định, tổng hợp kinh phí, lập và phê duyệt dự toán thanh quyết toán kinh phí...

- Đề nghị Mặt trận, các đoàn thể và các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân hưởng ứng tích cực cuộc vận động "dồn điền, đổi thửa".

- Để chủ động phòng chống, kịp thời ngăn chặn các dịch bệnh ở các đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện, các địa phương và các ngành chuyên môn cần tập trung tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm như rà soát kế hoạch, chuẩn bị nhân lực, vật lực, tài chính, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống dịch tại các thôn, hộ chăn nuôi, tổ chức tiêm phòng định kỳ cho các đàn vật nuôi theo quy định, thường xuyên thực hiện vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường, ngăn chặn không để dịch cúm A(H5N1) lây lan cho người.

- Để giúp người nông dân hưởng được chính sách cấp bù thủy lợi phí theo Nghị định 154/2007/NĐ-CP của Chính phủ, các địa phương cần tập trung xây dựng kế hoạch năm 2009 và hoàn tất thủ tục để nhanh chóng giải ngân kinh phí cấp hỗ trợ năm 2008.

Các chủ trương chính sách trên được triển khai thực hiện đồng bộ trên địa bàn huyện Núi Thành trong năm 2009 và những năm đến sẽ là động lực đẩy nhanh tiến trình công nghịêp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn theo tinh thần Nghị quyết TW 5(khoá IX), Chương trình hành động số 08/CTr/TU của Tỉnh uỷ Quảng Nam và Nghị quyết kỳ họp thứ 9, khoá XIX của huyện uỷ Núi Thành về phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2007-2010.

 

Đình Sơn

Tin liên quan