Núi Thành: 2 tháng đầu năm thu 6193 triệu đồng thuế các loại.

Theo báo báo của Chi cục Thuế Núi Thành đến ngày 29/2/2008, đã thu nộp ngân sách 6.193 triệu đồng tiền thuế các loại, đạt 27,13% KH tỉnh giao, đạt 25,9 % Kh huyện giao và tăng 37,17% so cùng kỳ năm 2007. Một số khoản thu đạt kết quả cao như thuế ngoài quốc doanh 3.180 triệu đồng đạt 28,4% KH tăng 58,11% so cùng kỳ. Đặc biệt thu thuế môn bài hoàn thành cả năm trong tháng 1 là 742,2 triệu đồng vượt 7,56 % KH năm và tăng 16,38% so với cùng kỳ, là đơn vị đứng thứ 2 trên địa bàn tỉnh có tỷ lệ thu thuế môn bài cao. Thu lệ phí trước bạ 803 triệu đồng đạt 47,25% KH tăng 22,48% so cùng kỳ năm 2007. Có được kết quả trên là ngày từ trong tháng 12/2007 Chi cục thuế huyện đã triển khai chỉ đạo rà soát công tác lập, duyệt bộ thuế, đôn đốc thu nợ đọng, tổ chức ra quân thu thuế môn bài ngay từ 1/1/2008 và tranh thủ thu hết các nguồn thu mới phát sinh trên địa bàn. (Ngô Quang Bình_BBT)

.

Tin liên quan