Đoàn doanh nghiệp Đài Loan đến Khu kinh tế mở Chu Lai

Đoàn doanh nghiệp Đài Loan gồm 78 thành viên thuộc các lĩnh vực đầu tư khác nhau đến nghiên cứu tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Khu kinh tế mở Chu Lai.

Dẫn đầu đoàn do ông Chun - Tang Hsu, tổng giám đốc Công ty Đúc kim loại Fu Chia làm trưởng đoàn. Đây là những nhà đầu tư lớn, có uy tín và kinh nghiệm đầu tư trên các lĩnh vực công nghiệp, du lịch và dịch vụ, cơ khí chế tạo và động lực học. Tiếp đoàn có đại diện thường trực UBND tỉnh, các sở ban ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ, Công nghiệp, BQL Khu KTM Chu Lai và UBND thành phố Tam Kỳ.

Được biết trong thời gian qua, Văn phòng Trung tâm thương mại Đài Loan là đơn vị thường xuyên phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai tổ chức xúc tiến, kêu gọi đầu tư và hợp tác thương mại hai chiều 3 bên giữa Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, các doanh nghiệp Đài Loan và các doanh nghiệp, tổ chức xiến đầu tư trong nước. 

Trong chuyến đi lần này, đoàn sẽ đi khảo sát Khu kinh tế mở Chu Lai, nghiên cứu cơ chế chính sách và cơ hội đầu tư vào tỉnh Quảng Nam và Khu kinh tế mở Chu Lai.

Theo VD ChuLai

Tin liên quan