CHU CHA, HUNG HE !

Thủ Thiệm có nghề cắt thuốc Bắc. Một hôm, Thiệm đi thăm bệnh về, trời đã chạng vạng. Đang đi, Thủ Thiệm thấy đằng xa có mấy cô gái đang cởi trần tắm ở một cái giếng. Đường cái lúc ấy vắng ngắt, Thiệm nghĩ bụng: “cái đồ mất nết”. Ngay lập tức, Thủ Thiệm nghĩ ra một mẹo, ông lấy khăn ra bịt đầu, để khăn phủ xuống hai con mắt, lại lật hai mí lên, rồi tìm một cái gậy, giả làm người đui. Xong, sờ soạng, lom khom từng bước đi dần tới chỗ các cô đang tắm. Thủ Thiệm hỏi xin các cô một gàu nước để rửa mặt. Rửa mặt xong, hai mí mắt trên lật lại như cũ. Thủ Thiệm đứng thẳng người lên, ngó chằm chằm từng cô gái, rồi kêu lên: - Chu cha, hung he! Các cô biết không phải người đui, hoảng quá, la om sòm, chụp áo quần chạy không kịp. THANH KIM sưu tầm.

.

Tin liên quan