Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Chuyển biến rõ nét ở vùng trọng điểm Khu Kinh tế mở Chu Lai

Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, 3 năm qua, xã Tam Hiệp (huyện Núi Thành) – Vùng trọng điểm Khu Kinh tế mở Chu Lai có những bước chuyển biến rõ nét trong tư tưởng, hành động của cán bộ - nhân dân, góp phần tích cực đưa địa phương phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội...

Ngay từ những ngày đầu triển khai thực hiện Chỉ thị 03 vào năm 2011, Đảng ủy xã Tam Hiệp xác định công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị cần được quan tâm thường xuyên, coi đây là giải pháp hàng đầu gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, các ban ngành, mặt trận, đoàn thể xã xây dựng, bổ sung, đăng ký thực hiện chuẩn mực đạo đức của các tập thể và cá nhân gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Từng đơn vị, cá nhân xây dựng, bổ sung tiêu chí đạo đức với phương châm “ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát”, phù hợp với đặc thù chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, cá nhân mình. Đặc biệt coi trọng biện pháp kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong Đảng; tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, cấp bách được rút ra sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. Việc tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị 03 về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Đảng bộ xã Tam Hiệp đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh trong cán bộ và nhân dân. Qua đó đã tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tư tưởng và hành động trong mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Thể hiện ở ý thức chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành các nghĩa vụ công dân và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước ở từng cá nhân, tinh thần tương thân, tương ái giúp đỡ nhau trong địa bàn dân cư, phong trào xây dựng khu dân cư tiên tiến, xây dựng thôn văn hóa được nâng cao ...
Đồng chí Trương Văn Ngươn, Bí thư Đảng bộ xã Tam Hiệp cho biết: “Thực hiện Chỉ thị 03, từng cán bộ, đảng viên trong xã đều đăng ký việc làm theo, đặc biệt là việc nêu gương trong mọi hoạt động để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, trở thành ý thức tự giác trong toàn Đảng bộ và từng cán bộ, đảng viên. Qua thực hiện Chỉ thị 03 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt thực hiện tốt tác phong công tác, lề lối làm việc khoa học hơn, thể hiện rõ hơn tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên”.
Ba năm tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh”, mỗi cán bộ - đảng viên từng bước hạn chế hiện tượng cửa quyền, quan liêu, hách dịch. Mỗi cán bộ - đảng viên chủ động hơn trong việc xây dựng kế hoạch công tác hàng tuần, ý thức tu dưỡng phẩm chất đạo đức, chính trị, lối sống được nâng lên, học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, tinh thần trách nhiệm đối với công việc, tinh thần tự phê bình và phê bình; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cán bộ đảng viên và nhân dân Tam Hiệp tích cực phát triển kinh tế - xã hội, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt trong việc giải phóng mặt bằng mở rộng tuyến Quốc lộ 1A, nhân dân xã Tam hiệp đã chấp hành chủ trương của nhà nước, nhường mặt bằng cho việc triển khai dự án. Bên cạnh đó, Tam Hiệp là vùng trọng điểm của Khu kinh tế mở Chu Lai, thời gian gần đây có nhiều diễn biến bất thường về vấn đề môi trường, dịch bệnh..., tạo ra những tư tưởng trái chiều trong nhân dân. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Tam Hiệp vẫn tin tưởng chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn.
Từng đoàn thể ở xã Tam Hiệp đã xây dựng được nhiều mô hình “làm theo tấm gương đạo đức của Bác” thiết thực, như duy trì phong trào “nuôi heo đất” của Hội Phụ nữ; phong trào sản xuất kinh doanh giỏi của Hội Nông dân, thắp nến tri ân, hoạt động văn hóa – thể thao của Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh...
Từ kết quả đạt được qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xã Tam Hiệp đang tiếp tục đưa việc học tập và làm theo gương Bác đi vào chiều sâu và phấn đấu đạt hiệu quả cao hơn. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lê Viết Cương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tam Hiệp nói: “Thực hiện Chỉ thị 03, Đảng bộ xã Tam Hiệp tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, coi trọng công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát, kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể và cá nhân thực hiện tốt việc “làm theo” trong thời gian đến”.

Văn Phin

Tin liên quan