Tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2014

Ngày 10.4, Huyện ủy Núi Thành đã tổ chức buổi học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2014. Hơn 600 cán bộ chủ chốt của huyện và xã, bí thư, hiệu trưởng các trường học và bí thư chi bộ thôn, khối phố tham gia buổi học tập.

Tại buổi học tập, PGS - TS.Bùi Đình Phong và một số giảng viên thuộc Học viện Chính trị - hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đã thuyết trình về chuyên đề “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Đại biểu cũng được học tập các nội dung về giáo dục đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân trong Đảng và các giải pháp như: tự giác học tập và tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân...

Theo Báo Quảng Nam

Tin liên quan