HĐND xã Tam Hòa khóa XI tổ chức Kỳ họp lần thứ 7 khóa XI

Ngày 30/12/2013, tại Hội trường UBND xã Tam Hòa, khai mạc kỳ họp lần thứ 7 HĐND xã khóa XI, nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch KTXH – QPAN năm 2013, đồng thời đề ra nhiệm vụ, giải pháp năm 2014 và thông qua một số nội dung quan trọng khác.

Qua một ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, kỳ họp lần thứ 7, HĐND xã Tam Hòa khóa XI đã hoàn thành nội dung, chương trình kỳ họp đề ra. Tại kỳ họp HĐND xã đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2013 và đề ra nhiệm vụ năm 2014, đánh giá tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2013; dự toán thu – chi và giải pháp điều hành ngân sách năm 2014, đánh giá kết quả đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013; dự kiến kế hoạch và các danh mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014, thảo luận và trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp lần thứ 6 HĐND xã khoá XI. Kỳ họp cũng đã thông qua tờ trình và giải pháp trong việc quản lý, sử dụng, vận hành phà chở khách qua sông bến Hòa Bình – Hòa An.
Kỳ họp đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều giải pháp trên các lĩnh vực nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của năm 2014, sau khi thảo luận và bàn bạc, kỳ họp đã đi đến các vấn đề và thông qua các Nghị quyết:
Nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp KT, XH, QP-AN năm 2014;
Nghị quyết về dự toán thu – chi ngân sách xã năm 2014;
Nghị quyết bổ sung các công trình xây dựng cơ bản năm 2014;
Nghị quyết về chương trình hoạt động của HĐND xã năm 2014.
Bế mạc kỳ họp, ông Võ Thanh Lạc; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã yêu cầu UBND, các ngành liên quan của xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức, quán triệt và đề ra chương trình, kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết này; Thường trực HĐND xã, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND xã, các đơn vị liên quan theo chức năng của mình giám sát việc thực hiện nghị quyết HĐND góp phần xây dựng địa phương ngày càng vững mạnh, sớm hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng xã Nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015.

Ông Võ Thanh Lạc phát biểu tại Kỳ họp
Đình Đào

Tin liên quan