Tin An toàn giao thông

Sáng ngày 29/8/2007, Ban An toàn giao thông huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự ATGT 7 tháng đầu năm 2007.

            Theo báo cáo, đến 31/7/2007, trên địa bàn huyện đã xảy ra 23 vụ tai nạn (29 vụ đường bộ và 04 bộ đường sắt), làm chết 38 người, bị thương 11 người, tăng 07 vụ, 09 người chết, giảm 08 người bị thương.Nhìn chung, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn huyện trong 07 tháng đầu năm 2007 diễn biến phức tạp,  số vụ và số người chết do TNGT tăng cao, tỷ lệ TNGT đường bộ chiếm tỷ lệ cao so với đường sắt và đường thủy nội địa. Nguyên nhân là do ý thức của người tham gia giao thông chưa cao; công tác quản lý nhà nước về công tác TTATGT của các cấp, các ngành chức năng còn hạn chế, chưa thật tập trung và chưa có sự phối hợp đồng bộ; cơ sở hạ tầng giao thông được đầu tư nâng cấp nhưng vẫn chưa theo kịp sự phát triển nhanh chóng của các loại phương tiện giao thông; hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về ATGT chưa cao; công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

          Hội nghị cũng đã thảo luận các giải pháp nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn và triển khai Kế hoạch số 32/KH-GT của Ban An toàn giao thông huyện về thực hiện Nghị quyết 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

Tin liên quan