Huyện Núi Thành tổ chức Hội nghị giao ban công tác Văn hoá - Thông tin 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ cuối năm 2024

Huyện Núi Thành tổ chức Hội nghị giao ban công tác Văn hoá - Thông tin 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ cuối năm 2024

Ngày 05/7/2025 UBND huyện Núi Thành tổ chức Hội nghị giao ban công tác Văn hoá - Thông tin 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ cuối năm 2024, Tham dự Hội nghị có lãnh đạo, công chức Phòng Văn hoá và Thông tin huyện, đại diện lãnh đạo, cán bộ Văn hoá - Xã hội các xã, thị trấn.

Trong 6 tháng đầu năm công tác ngành đã tham mưu nhiều nội dung như: Tham mưu BCĐ phục vụ tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 họp rà soát công tác trước tết; báo cáo công tác chuẩn bị trước tết Giáp Thìn năm 2024; Báo cáo các hoạt động trước, trong và sau tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024; Công văn số 77/UBND-VHTT ngày 11/01/2024 về việc tăng cường tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024; Công văn về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và lễ hội mừng Xuân Giáp Thìn 2024; Thành lập Ban giám khảo và tổ thư ký cuộc thi Đường làng, tuyến phố đẹp mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024; Kế hoạch tổng kết cuộc thi đường làng tuyến phố đẹp mừng xuân Giáp Thìn năm 2024; Kế hoạch tổng kết các hoạt động Tết mừng xuân Giáp Thìn năm 2024. Củng cố, kiện toàn BCĐ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Núi Thành và kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ thư ký công tác gia đình; Kế hoạch thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Núi Thành năm 2024; Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU, ngày 25/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác gia đình; Công văn hướng dẫn xây dựng và thực hiện Hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 29/3/2024 thực hiện công tác gia đình năm 2024 trên địa bàn huyện Núi Thành; Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2024 trên địa bàn huyện và Thể lệ tổ chức Ngày hội Gia đình huyện Núi Thành năm 2024..

Trong 6 tháng đầu năm, Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Sở, Huyện ủy và UBND Huyện; sự phối hợp, giúp đỡ của các ngành, các cấp, sự năng nỗ, nhiệt tình, có trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở, công tác văn hóa, thể thao, thông tin - truyền thông, du lịch, gia đình và phong trào TDĐKXD ĐSVH huyện Núi Thành 6 tháng đầu năm 2024 giữ được nhịp độ hoạt động tốt. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số nhiệm vụ triển khai chậm, vướng về cơ chế, kinh phí: Kế hoạch tổ chức trại điêu khắc vướng kinh phí chi khen thưởng thấp, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện (căn cứ mức chi tại Nghị quyết số 35/2023/NQ-HĐND ngày 8/12/2023 của HĐND tỉnh Quảng Nam Quy định nội dung, mức chi tổ chức cuộc thi, hội thi, hội diễn thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam).

Kết luận tại Hội nghị, đòng chí Huỳnh Văn Cường (chủ trì) ghi nhận những kết quả ngành đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời quán triệt, chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2024, phấn đấu tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch năm 2024./.

Tin liên quan