Huyện Núi Thành sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2024

Sáng ngày 28/6/2024, Phòng Tư pháp huyện Núi Thành tổ chức hội nghị giao ban công tác Tư pháp nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tư pháp, Công chức Tư pháp - Hộ tịch của 17 xã, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Văn Đức, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tư pháp chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn Ngành đã đạt nhiều kết quả như: Đẩy mạnh thực hiện tuyên truyền pháp luật; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật theo mô hình “Cấp tỉnh hỗ trợ kinh phí - cấp huyện tổ chức thực hiện - cấp xã tiếp nhận kết quả”; giải quyết kịp thời các yêu cầu hộ tịch, chứng thực của cá nhân, tổ chức, thời gian trả kết quả sớm hơn quy định. Ngoài ra, công tác xử lý vi phạm hành chính; xây dựng, kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật… cũng được thực hiện đảm bảo đúng quy định.