Sư đoàn 315 tổ chức giao lưu, tuyên dương các điển hình tiên tiến.         

Tối 20/6/2024, Sư đoàn 315 tổ chức đêm giao lưu, tuyên dương các điển hình tiên tiến với Chủ đề “Tự hào truyền thống - Viết tiếp chiến công - Phất cao ngọn cờ Quyết thắng”.

 

          Nhằm tôn vinh, học tập những tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024; qua đó nhân rộng những cách làm hay, mô hình mới, sáng tạo, hiệu quả góp phần xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Sư đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội thi đua Quyết thắng Sư đoàn lần thứ 17, giai đoạn 2019 - 2024.