Hội Nông dân xã Tam Thạnh ra mắt “Câu lạc bộ nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi” Ký kết bao tiêu sản phẩm sắn (khoai mì) với nông dân

Chiều 19/6, Hội Nông dân xã miền núi Tam Thạnh tổ chức lễ ra mắt “Câu lạc bộ nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi” và ký cam kết bao tiêu sản phẩm sắn (khoai mì) giữa doanh nghiệp với nông dân.

 

   

 Câu lạc bộ nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi xã Tam Thạnh có 13 thành viên với mục đích tập hợp những hộ sản xuất - kinh doanh giỏi trên lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ - thương mại trên địa bàn.

  Qua đó, tạo điều kiện cho các thành viên phát triển, mở rộng sản xuất - kinh doanh, tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, đồng thời thông tin, phản ánh, kiến nghị, đề xuất với cấp ủy, chính quyền, tổ chức hội về bổ sung, sửa đổi, ban hành mới các chủ trương, chính sách phù hợp để phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn…

  Dịp này, Hội nông dân xã Tam Thạnh tổ chức ký cam kết bao tiêu sản phẩm sắn (khoa mì) giữa doanh nghiệp Nguyễn Quân và đại diện nông dân. Được biết, xã Tam Thạnh và Tam Sơn có hơn 100ha đất trồng sắn, năng suất bình quân đạt 30 tấn tươi/năm. Năm 2023, doanh nghiệp Nguyễn Quân thu mua 5.000 tấn sắn tươi với giá 2 triệu đồng/tấn. Năm nay, doanh nghiệp tiếp tục hỗ trợ hom giống và bao tiêu sản phẩm sắn cho nông dân Tam Thạnh.

                                                                                                   VĂN PHIN 

 

Tin liên quan