Huyện Núi Thành với công tác thực hiện Nghị định hướng dẫn pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Tính đến nay toàn huyện có trên 13.000 đối tượng chính sách người có công và thân nhân người có công với cách mạng.

 

Trong đó, hơn 4.623 Liệt sĩ, 629 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (hiện có 06 mẹ còn sống), 272 cán bộ lão thành cách mạng và cán bộ tiền khởi nghĩa, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, trên 165 người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học, 1.638 thương, bệnh binh, 4.098 người có công giúp đỡ cách mạng, 1.080 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, 499 thân nhân Liệt sỹ đang hưởng trợ cấp tuất,… Huyện thực hiện chi trả trợ cấp hàng tháng cho hơn 2.355 lượt đối tượng người có công và thân nhân, với số kinh phí trợ cấp trên 4,6 tỷ đồng/tháng từ ngân sách Trung ương. 100% đối tượng người có công cách mạng được cấp thẻ BHYT theo quyđịnh; 100% học sinh - sinh viên là con của người có công cách mạng được trợ cấp ưu đãi học tập theo quy định; giải quyết hỗ trợ cho 10 đối tượng Thanh niên xung phong đang hưởng trợ
cấp hàng tháng với số tiền 540.000 đồng/1 người/1 tháng. Hàng năm, UBND huyện ban hành kế hoạch phân bổ chỉ tiêu điều dưỡng, phối hợp tổ chức điều dưỡng tập trung và tại gia cho trên 2000 đối tượng theo quy định. Đồng thời,  triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 13/2023/HĐND của HĐND tỉnh, phê duyệt 89 nhà người có công (36 nhà xây mới, 53 nhà sửa chữa) với kinh phí 3.750.000.000 đồng. Hầu hết người có công và thân nhân người có công luôn nhận được sự quan tâm chăm sóc của toàn xã hội cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần, đời sống không ngừng được cải thiện, góp phần ổn định chính trị, xã hội, củng cố lòng tin của Nhândân với Đảng, Nhà nước.

Công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các gia đình Thương binh Liệt sĩ, người có công cách mạng và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền lồng ghép với hoạt động của các Hội, đoàn thể liên quan, thông qua các Hội nghị, Hội thảo, buổi gặp mặt, Toạ đàm nhân ngày Thương binh Liệt sĩ, đối thoạitrực tiếp với đối tượng và nhân dân ... Theo đó, UBND huyện đã phổ biến kịp thời, đầy đủ đến các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội và Nhân dân toàn huyện các văn bản liên quan, nhất là các văn bản mới ban hành như: Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13 ngày 20/10/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số Điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng; Nghị định số 55/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị địnhsố 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng... Việc tuyên truyền được thực hiện thông qua các hình thức: tổ chức tuyên truyền, đối thoại trực tiếp với người có công tại các xã, thị trấn; tuyên truyền thông qua kênh Truyền thanh - Truyền hình huyện; Đài Truyền thanh các xã, thị trấn; tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan tại khu vực trung tâm, các trục đường chính của huyện, xã, thị trấn, các thôn, tổ dân phố của huyện (hình thức: In ấn tài liệu, pano áp phích, băng rôn, xe lưu động...); tổ chức trưng bày, triển lãm các sảm phẩm liên quan đến công tác người có công với cách mạng; tuyên truyền trực tiếp đến các ban, ngành, hội, đoàn thể của xã, đội ngũ cán bộ quan dân chính thôn, người có công, thân nhân người có công, Nhân dân trên địa bàn các xã, thị trấn.

Công tác mộ chí, nghĩa trang liệt sĩ được xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt trong công tác thương binh liệt sĩ. Giai đoạn 2022-2025, cùng với nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ, huyện Núi Thành đã đang triển khai việc nâng cấp, cải tạo10 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn huyện, đến nay đã hoàn thành đưa vào sử dụng 01 NTLS, 09 NTLS đang tiếp tục thực hiện việc nâng cấp, cải tạo theo Nghị quyết 68, Nghị quyết 59 của HĐND tỉnh Quảng Nam... Ngoài ra, thường xuyên phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa bàn để tổ chức cất bốc, di chuyển, đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ một cách trang nghiêm và đảm bảo theo quy định. Công tác thu thập thông tin, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vào các nghĩa trang trên địa bàn huyện vẫn đang được tiếp tục đẩy mạnh

Cùng với việc thực hiện chính sách ưu đãi của Nhà nước, phát huy truyền thống dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, phong trào chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công đã trở thành tình cảm, trách nhiệm của toàn xã hội, với nhiều hoạt động thiết thực được triển khai và được các tổ chức, cá nhân đồng tình, hưởng ứng đã tạo nên sức mạnh vật chất và tinh thần góp phần để chăm sóc người có công trên địa bàn huyện trong thời gian qua. 

 

Tin liên quan