Ngư dân xã Tam Giang đã khai thác được 5.824 tấn hải sản

Tính đến đến đầu tháng 6/2024, ngư dân xã Tam Giang đã khai thác được 5.824 tấn hải sản các loại; trong đó có trên 4.950 tấn mực khô, đạt tổng giá trị trên 225,5 tỷ đồng.

 

Nhờ thực hiện quy trình khép kín từ khâu khai thác đến phân loại, sơ chế và tiêu thụ nên chất lượng sản phẩm sau thu hoạch được bảo quản tốt, không giảm chất lượng. Đặc biệt, ra khơi với phương tiện thông tin liên lạc hiện đại, bà con ngư dân làm ăn trên biển dễ dàng chia sẻ thông tin về ngư trường, về giá cả tiêu thụ sản phẩm trên thị trường để có sự điều tiết thích hợp, nhờ vậy hiệu quả kinh tế của mỗi chuyến biển cao hơn so với trước đây.

Xã Tam Giang hiện có 44 chiếc tàu xa bờ, tổng công suất 42.500CV, trong đó có 30 chiếc chuyên nghề câu mực. Đây không chỉ là đội tàu chủ lực của của xã Tam Giang mà còn là đội tàu xa bờ điển hình của huyện Núi Thành, với các nghề chủ lực là câu mực khơi và mành chụp mực dài ngày trên biển. Tính đến tuần đầu của tháng 6/2024, hầu hết tàu câu mực của xã Tam Giang đã thực hiện được 2 chuyến biển dài ngày. Toàn bộ tàu xa bờ của ngư dân Nghiệp đoàn nghề cá xã Tam Giang đang thực hiện chuyến biển dài ngày thứ 3 trong năm với mục tiêu khai thác đạt gần 12 nghìn tấn hải sản các loại trong năm 2024. 

 

 

Tin liên quan