Huyện ủy Núi Thành tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai, học tập các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy

Sáng ngày 14/6, Huyện ủy Núi Thành tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai, học tập các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy cho cán bộ chủ chốt của huyện và xã, thị trấn.