Quân khu 5 kiểm tra nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng 6 tháng đầu năm tại Đoàn Kinh tế- Quốc phòng 516.

             Chiều ngày 11/6/2024, Đoàn công tác số 1 của Quân khu do Đại tá Võ Văn Bá- Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 làm Trưởng đoàn đã về kiểm tra nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng 6 tháng đầu năm tại Đoàn Kinh tế, quốc phòng (KTQP) 516 đóng tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành.