Điều chỉnh thời gian thực hiện cầu Tam Tiến và đường dẫn

  UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án cầu Tam Tiến (Núi Thành) và đường dẫn.

  

          Theo đó, UBND tỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Tam Tiến và đường dẫn sang giai đoạn 2018 - 2024 thay vì 2018 - 2022 đã được phê duyệt trước đó tại Quyết định số 1590 ngày 30/5/2019.

cầu tam tiến

          UBND tỉnh giao chủ đầu tư là UBND huyện Núi Thành căn cứ các nội dung đã được phê duyệt và nội dung điều chỉnh tại quyết định này để tiếp tục triển khai thực hiện dự án đúng quy định hiện hành của pháp luật. Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các phòng, ban, đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện dự án không đảm bảo tiến độ.

          Tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương phối hợp, triển khai thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để tổ chức triển khai thi công theo cam kết; chỉ đạo các đơn vị lập lại tiến độ thi công chi tiết, huy động đầy đủ máy móc, thiết bị, nhân lực để triển khai thi công đối với các hạng mục đã được bàn giao mặt bằng. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về việc kéo dài thời gian thực hiện dự án gây ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư và thiệt hại cho các bên liên quan (nếu có).

          Thực hiện các thủ tục trình cấp thẩm quyền xem xét, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án để bổ sung hạng mục kênh xi phông đoạn qua sông Tam Kỳ nhằm thay thế cho cầu máng hiện trạng và điều chỉnh thời gian kết thúc dự án sau khi xác định chính xác thời gian hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và thời gian hoàn thành đầu tư kênh xi phông.

          Thực hiện các thủ tục cấp phép thi công đấu nối nút giao với quốc lộ 1 theo quy định; làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh để thống nhất phạm vi xây dựng, tổ chức giao thông tại nút giao với đường ĐT619 (đường Võ Chí Công)./.

 

Tin liên quan