Hội Nông dân xã Tam Mỹ Tây: Học và làm theo lời Bác dạy, xây dựng thành công nông thôn mới

Xác định nông dân là lực lượng chủ thể trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, Hội Nông dân xã Tam Mỹ Tây đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực.

 

Hội luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nội dung sinh hoạt theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với lợi ích của hội viên và nông dân, từ đó góp phần cùng chính quyền địa phương giữ vững và nâng các tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

 

Ông Lê Văn Hồng, Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: Hội Nông dân xã Tam Mỹ Tây được thành lập ngày 15 tháng 8 năm 2005 trên cơ sở tách ra từ xã Tam Mỹ, hiện có 6 chi hội, 41 tổ hội, với 863 hội viên. Đến nay đã trải qua 4 kỳ đại hội. Gần 20 năm qua, kể từ ngày thành lập đến nay, Hội đã tích cực chăm lo tập hợp, vận động, giáo dục hội viên, phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, gìn giữ khối đại đoàn kết dân tộc,chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân, tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ nông dân trong sản xuất và đời sống, khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, lao động sáng tạo của nông dân. Ghi nhận những việc đã làm đạt hiệu quả cao trong thời gian qua, UBND huyện Núi Thành vừa tuyên dương khen thương Hội Nông dân xa Tam Mỹ Tây có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Kết luận số 01KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính Trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 /CT-TW năm 2023-2024 .

Để công tác và phong trào xây dựng Hội đạt kết quả cao, Hội Nông Dân xã Tam Mỹ Tây đã xác định trước tiên phải định hướng, tuyên truyền, vận động hội viên phải phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới.

Theo ông Lê Văn Hồng: Vai trò chủ thể của người nông dân trước hết thể hiện ở việc phát huy quyền làm chủ Nhân dân qua phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Trước tiên đó là được biết, được tiếp thu, được thông tin về các quan điểm, đường lối, chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới. Nông dân tham gia thảo luận, bàn bạc và quyết định thực hiện các đề án, kế hoạch, quy hoạch gắn với quá trình xây dựng nông thôn mới. Nông dân có quyền và có trách nhiệm đầu tư phát triển kinh tế vì mục tiêu nông thôn mới. Phát huy quyền làm chủ của nông dân trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ và tiêu chí xây dựng nông thôn mới và quyền làm chủ của nông dân trong tham gia xây dựng hệ thống chính trị.

Trên lĩnh tăng gia sản xuất,trong năm 2023 nông dân Tam Mỹ Tây đã sản xuất hết diện tích, gieo sạ đúng theo lịch thời vụ, tổ chức triển khai thực hiện sản xuất vụ Đông Xuân - Hè Thu năm 2023 kịp tiến độ, đúng cơ cấu giống. Qua vụ Đông Xuân - Hè Thu với chương trình mua phân trả chậm của Hội nông dân phối hợp triển khai, hộ nông dân tham gia với số lượng trên 74.075 kg, bón đạt hiệu quả, góp phần hạn chế bón phân thừa đạm trên đồng ruộng, chống phân giả và bình ổn giá...

Những kết quả, thành tích nổi bật, việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Hội cấp trên và của đơn vị đã đề ra: Trong năm 2023 đầu năm 2024 Hội Nông dân xã Tam Mỹ Tây đã phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu mà Huyện hội giao. Cuối năm được đánh giá xếp loại đơn vị hoàn thành xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân năm 2023.                                           Những nhiệm vụ mới mang tính đột phá, những mô hình mới, cách làm mới và được ứng dụng, nhân rộng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội, về hoạt động Hội. Tô chức thực hiện làm mới 19 bể chứa rác thải lắp đặt ngoài đồng ruộng và xây dựng 01 phương án phát triển sản xuất đã cấp 825 con gà Đông Tảo và 3.300 kg bột thức ăn gà cho 30 hộ dân trên địa bàn xã trị giá hơn 214 triệu đồng. Xây dựng Mô hình thắp sáng đường quê tại thôn Thạnh Mỹ trị giá gần 17 triệu đồng. Tặng quà cho 13  em học sinh con nông dân nghèo hiếu học với tổng trị giá 33.600.000 đồng. Tặng 2 sổ tiết kiệm trị giá1.000.000đ. Tổ chức thành công Game show “Quê mình xứ Quảng” tại xã nhà.

Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất, như: Tập huấn triển khai chương trình chuỗi liên kết giá trị đối với cây ớt và phân bón trả chậm cho hội viên nông dân trên địa bàn xã.Tập huấn triển khai chương phân loại rác thải tại nhà và hướng dẫn cách ủ phân cho hội viên nông dân trên địa bàn xã. Đề án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn xã. Vận động hội viên nông dân thôn Trung Thành, Trung Chánh, Tịnh Sơn tham gia sản xuất Nếp bầu vụ Hè Thu diện tích trên 25ha. Hiện nay, Hội đang thực hiện mô hình tặng giống cây trồng ăn quả cải tạo vườn tạp cho các hộ dân tại thôn Trung Lương Phối hợp tổ chức giải bóng chuyền tranh cúp Bông lúa vàng thành công tốt đẹp. Tổ chức hỗ trợ mô hình cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn quả tại thôn Trung Lương: 5 hộ tổng số cây các loại 450 cây. Xây dựng 4 bản pano tuyên truyền về môi trường tại thôn Trung Lương, Tịnh Sơn, Tú Mỹ. Phối hợp tham gia ra quân trồng cây xanh tuyến đường vào UBND xã nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024. Hiện nay HND nhận chăm sóc và quản lý. Liên kết sản xuất trồng cây ớt có 4 hộ tham gia 2000m2 , Liên kết Công ty Sông Danh sản xuất 5ha tại thôn Tịnh Sơn, qua đợt thăm đồng đánh giá năng suất 63,5 tạ/ha.

Những kết quả đó đã góp phần khẳng định được vị trí vai trò của tổ chức hội, là một tổ chức chính trị xã hội đại diện cho tầng lớp nhân dân và nông dân lao động, là chỗ dựa vững chắc của đảng, của chính quyền, binh vực bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho nông dân, đồng thời tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận khoa học kỷ thuật, nắm bắt các chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần vào công tác xây dựng củng cố tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Với những việc làm cụ thể đạt hiệu quả cao của mình, Hội Nông dân xã Tam Mỹ Tây được UBND huyện Núi Thành tặng Giấy khen, BCH Trung ương HND Việt Nam trao tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong tác tổ chức thực hiện phong trào, công tác Hôi và vừa được UBND Huyện Núi Thành tuyên dương khen thưởng trong việc thực hiện Kết luận số 01KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính Trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 /CT-TW năm 2023-2024./. 

 

Tin liên quan