UBND huyện Núi Thành họp Ban chỉ đạo hoạt động hè

UBND huyện Núi Thành họp Ban chỉ đạo hoạt động hè

 

    Nhằm tập hợp đông đảo thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện tham gia các hoạt động trong hè, tạo môi trường sinh hoạt an toàn, lành mạnh, góp phần giáo dục thanh thiếu nhi phát triển, chuẩn bị kiến thức cho các em bước vào năm học mới. Tạo môi trường gắn kết giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc quản lý, bảo vệ, giáo dục nâng cao ý thức tự quản, phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện của đoàn viên, thanh thiếu nhi trong thời gian sinh hoạt hè ở tổ chức Đoàn, Hội, Đội tại các địa phương, đơn vị.  Chiều ngày 11/6/2024 UBND huyện Núi Thành tổ chức họp Ban chỉ đạo hoạt động hè. Chủ trì đ/c Ngô Đức An, Phó Chủ tịch UBND huyện.

   Các nội dung bàn về: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; hoạt động xã hội, từ thiện, vệ sinh môi trường, tham gia lao động xây dựng các công trình phúc lợi và bảo về an ninh trật tự tại đia phương; hoạt động vui chơi, giải trí, chăm lo cho thiếu nhi; tổ chức ôn tập văn hoá trong dịp hè, chuẩn bị kiến thức bước vào năm học mới; Tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật và quản lý giáo dục học sinh.

   Kết thúc cuộc họp đ/c Ngô Đức An yêu cầu các phòng, ban liên quan phối hợp với Đoàn TNCSHCM huyện (cơ quan thường trực) thực hiện các nội dung nêu trền nhằm thu hút, tập hợp đông đảo thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động Đoàn, Hội, Đội, phong trào thanh thiếu nhi, tạo môi trường sinh hoạt an toàn, lành mạnh, góp phần giáo dục thanh thiếu nhi phát triển toàn diện.

 

Tin liên quan