Quy chế phối hợp về phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn huyện Núi Thành

Xác định công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là một trong những nhiệm vụ quan trọng để giúp trẻ em phát triển toàn diện. Trong đó việc thực hiện phòng, chống bạo lực xâm hại tình dục trẻ em là một trong những nội dung quan trọng trong việc bảo vệ trẻ em.

 Những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể và Nhân dân huyện Núi Thành đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh để trẻ em được phát triển toàn diện. 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống bạo lực xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn huyện, mới đây, Phòng Lao động thương binh xã hội huyện (LĐ-TB&XH), Công an huyện, Phòng Giáo dục- đào tạo huyện, Trung tâm Y tế huyện vừa ký ban hành quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn huyện.

Chương trình ký kết nhằm tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp trong chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành của các sở, ngành đối với công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, nhất là việc can thiệp trong trường hợp trẻ em cần được bảo vệ khẩn cấp; đồng thời bảo đảm chỉ đạo thống nhất của các cơ quan trong công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng phối hợp giữa các đơn vị và kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện công tác này.

Quy chế này tôn trọng nguyên tắc phải đúng pháp luật; chủ động, thường xuyên phối hợp với chặt chẽ với nhau, nhưng không ảnh hưởng đến chức năng, nhiệm vụ, hoạt động chuyên môn của các cơ quan liên quan; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc thực hiện quy chế; đảm bảo bí mật nhà nước, bí mật công tác; đồng thời tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Các nội dung quy chế phối hợp, gồm: Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án, dự án, chương trình, kế hoạch liên quan đến công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em; truyền thông nâng cao nhận thức; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em ở các cấp, các ngành và mạng lưới xã hội bảo vệ trẻ em; tiếp nhận và xử lý thông tin; hỗ trợ, can thiệp trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục; can thiệp trong trường hợp trẻ em cần được bảo vệ khẩn cấp; kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em; trao đổi, cung cấp thông tin, số liệu trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục.

 

 

 

Tin liên quan