Quảng Nam nỗ lực triển khai Dự án cải thiện môi trường đô thị Chu Lai Núi Thành.

Sáng 6/6/2024, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu có buổi làm việc với đại diện Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) xoay quanh tiến độ thực hiện, bàn giao và vận hành các hạng mục trong Dự án cải thiện môi trường đô thị Chu Lai Núi Thành.

 

Dự án cải thiện môi trường đô thị Chu Lai Núi Thành do KfW tài trợ theo hiệp định vay ngày 7/9/2015 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng KfW.

Thời gian thực hiện dự án từ 2015 đến 2024, tổng mức đầu tư của dự án 955 tỷ đồng, trong đó tổng số vốn vay 25 triệu EUR, tương đương hơn 691 tỷ đồng (Trung ương cấp phát 90%, tương đương 22,5 triệu EUR, địa phương vay lại 10%, tương đương 2,5 triệu EUR). Vốn đối ứng hơn 263 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh.

Nhà máy xử lý nước thải khu đô thị Tam Hiệp hiện chưa vận hành chạy thử và chuyển giao công nghệ. Ảnh: T.C

Dự án với 3 gói thầu xây lắp gồm: gói thầu hệ thống thoát nước chính khu đô thị Tam Anh; thu gom và nhà máy xử lý nước thải Tam Hiệp; gói thầu kè sông Bến Ván và kè Tam Hải.

Tại buổi làm việc, hai bên đã có những trao đổi liên quan tiến độ tiếp nhận, quản lý vận hành Nhà máy xử lý nước thải khu đô thị Tam Hiệp và hệ thống thu gom, tiến độ triển khai dự án kè Tam Hải và một số nội dung trong dự án.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cảm ơn sự quan tâm của KfW trong tài trợ Dự án cải thiện môi trường đô thị Chu Lai Núi Thành. Đồng thời, khẳng định Quảng Nam có nhiều kinh nghiệm để thực hiện các dự án, và sẽ nhanh chóng giao nhiệm vụ cho UBND huyện Núi Thành triển khai các nội dung dự án theo cam kết./.

 

Tin liên quan