Phụ nữ Tam Mỹ Tây triển khai mô hình “3 có, 3 biết” năm 2024

Nhằm thực hiện có hiệu quả khâu đột phá “Đồng hành xây dựng chi, tổ Hội vững mạnh” do Hội LHPN huyện phát động và tiếp tục triển khai có hiệu quả, chất lượng hoạt động Chi hội phụ nữ”, Ban chấp hành Hội LHPN xã Tam Mỹ Tây vừa triển khai mô hình “3 có, 3 biết” và tổ chức ra mắt mô hình "3 có 3 biết" và tuyên truyền ứng dụng công nghệ thông tin trong sinh hoạt Chi hội tại thôn Trung Chánh. Trong buổi ra mắt mô hình Hội phụ nữ xã đã trao quà cho hội viên phụ nữ nghèo và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

 “3 có” nghĩa là có hội viên tiên phong, có hoạt động hằng tháng, có nguồn lực tổ chức hoạt động.100% Chi hội có hội viên tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động, tham gia tốt các hoạt động của địa phương cũng như hội cấp trên. Hoạt động hằng tháng bằng các hình thức sinh hoạt khác nhau: Sinh hoạt theo các chủ đề, các ngày chủ điểm lớn trong tháng, dân vũ, thể thao… Tranh thủ mọi nguồn lực xã hội hóa: từ các nhà hảo tâm, mạnh thường quân….để tổ chức hoạt động.                                                                                                                                                               

  “ 3 biết”, biết mặt, biết hoàn cảnh, biết nhu cầu hội viên. Hội Phụ Nữ Tam Mỹ Tây yêu cầu 100% cán bộ Chi hội, Tổ phụ nữ nắm chắc số lượng, địa chỉ hội viên, phụ nữ, kể cả hội viên phụ nữ đi làm ăn xa, làm ở công ty, xí nghiệp… Biết mặt từng hội viên trong Chi, Tổ phụ nữ mình sinh sống và hoạt động.  100% cán bộ Chi, Tổ phụ nữ nắm chắc nhu cầu Hội viên phụ nữ, hoàn cảnh hội viên phụ nữ để kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ đến những phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân nuôi con một mình, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.....để hỗ trợ kịp thời.                                                                    Thông qua mô hình nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Hội và Chi hội trưởng phụ nữ trong việc thực hiện chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên phụ nữ; nắm tình hình tư tưởng, đời sống, nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ để có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ phù hợp. Phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Hội trong việc tập hợp, đoàn kết, phát huy tiềm năng của phụ nữ đóng góp cho sự phát triển xã hội. Phấn đấu 100% Cán bộ Chi hội, Tổ phụ nữ thực hiện mô hình “3 có, 3 biết”, đây cũng  là 1 trong những tiêu chí thi đua để đánh giá xếp loại phong trào Hội bắt đầu từ năm 2024. - Phấn đấu 100% Cán bộ Chi, Tổ phụ nữ đều triển khai và thực hiện hiệu quả mô hình “3 có, 3 biết”.  

Phấn đấu mỗi Chi hội, Tổ hội đều xây dựng được quỹ từ hoạt động của mô hình (hũ gạo tiết kiệm.....) để hỗ trợ lại cho các hoạt động của mô hình và các hoạt động hỗ trợ cho phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Cán bộ Chi, Tổ phụ nữ thường xuyên gặp gỡ chia sẻ những khó khăn trong đời sống kinh tế, tinh thần của hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, giúp vươn lên thoát nghèo bền vững. Đồng thời, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và hưởng ứng các phong trào, hoạt động Hội.

Theo kế hoạch, Hội Liên hiệp phụ nữ xã có trách nhiệm  Xây dựng kế hoạch và triển khai đến các chi Hội thực hiện, theo dõi việc triển khai mô hình  “3 có, 3 biết’. Báo cáo Đảng ủy về chủ trương xây dựng mô hình để tranh thủ sự ủng hộ trong quá trình thực hiện. Phối hợp với chính quyền và các ngành, đoàn thể tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tập huấn nhằm cung cấp kiến thức cho HVPN. Các Chi, Tổ Hội Báo cáo với Chi ủy về chủ trương xây dựng mô hình để tranh thủ sự ủng hộ trong quá trình thực hiện./.

 

Tin liên quan