Phối hợp trong công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu cá và xử lý đối với các tàu cá vi phạm về IUU trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

    UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Công văn số 4152/UBND-KTN về phối hợp trong công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu cá và xử lý đối với các tàu cá vi phạm về IUU.

 

      

          Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động của tàu cá đánh bắt thủy hải sản trên biển và cập cảng, bốc dỡ thủy sản tại các cảng cá theo đúng quy định; trường hợp phát hiện các tàu cá vi phạm các quy định về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) (kể cả tàu cá của các tỉnh bạn) thì kịp thời ngăn chặn, không để tàu cá không đủ điều kiện hoạt động đi khai thác thủy sản trên biển và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

          Giao Sở Sở Nông nghiệp và PTNT làm đầu mối ở tỉnh, phối hợp và cung cấp thông tin kết quả kiểm tra, xử lý khi phát hiện tàu cá các tỉnh vi phạm về cho Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh trong cả nước và là đầu mối tiếp nhận đối với tàu cá của tỉnh (nếu có) để theo dõi, quản lý./.

    

Tin liên quan