Nhân dân Tam Tiến đồng thuận xây dựng đường giao thông.

UBND xã Tam Tiến vừa phát động ra quân thực hiện phát quang hành lang tuyến, di dời vật kiến trúc, giải phóng mặt bằng để triển khai thi công đường ĐH10 qua địa bàn thôn Long Thành. Hoạt động được đông đảo cán bộ, nhân dân, đoàn viên thanh niên và chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Thanh đồng tình hưởng ứng, khí thế ra quân sôi nổi. Sự kiện cũng nhân hưởng ứng Ngày môi trường thế giới (5/6).

    Thực hiện Quyết định số 51842/QĐ - UBND ngày 5/8/2021 của UBND huyện Núi Thành về phê duyệt dự án kiên cố hóa hệ thống đường ĐH trên địa bàn huyện Núi Thành qua địa phận xã Tam Tiến. Ban quản lý dự án huyện Núi Thành được UBND huyện giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư dự án, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện là đơn vị thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Xuất phát từ nhu cầu thực tế và nguyện vọng của bà con nhân dân, lãnh đạo địa phương đã làm việc với chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Với tính chất, quy mô và quy định trong thực hiện dự án kiên cố hóa hệ thống đường ĐH với phương châm Nhà Nước và Nhân dân cùng làm. Trong đó, nhân dân tự nguyện hiến đất đai, cây cối, Nhà Nước hỗ trợ 80% giá trị vật kiến trúc đã được bà con Nhân dân trong khu vực dự án gồm thôn Long Thành và Tân Lộc Ngọc rất phấn khởi, hào hứng và thống nhất chủ trương của huyện để triển khai thực hiện. 

Thời gian qua, các đơn vị cùng chính quyền địa phương đã tiến hành công tác đo đạt đất đai, thiết lập bản đồ hướng tuyến của dự án, kiểm kê vật kiến trúc của bà con bị ảnh hưởng. UBND xã đã tiến hành họp nhân dân trong khu vực dự án để xác nhận kết quả đo đạt, Mặt trận và các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, công khai phương án hỗ trợ kinh phí vật kiến trúc của các hộ dân bị ảnh hưởng để người dân trong vùng dự án ký đơn tự nguyện hiến đất, trả lại đất phục vụ triển khai dự án. Các bước tiến hành theo quy trình đã được nhân dân đồng thuận cao, tích cực phối hợp với ngành chức năng thực hiện nhanh chóng công tác giải phóng mặt bằng.