UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho 3 tập thể dẫn đầu phong trào thi đua các khối của Ủy ban nhân dân huyện Núi Thành năm 2023

Ngày 3/6/2024, Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Uy ban nhân dân tỉnh quảng Nam đã ký quyết định số:1328/ QĐ-UBND Tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 03 tập thể, đã có thành tích xuất sắc trong công tác, dẫn đầu phong trào thi đua các khối của Ủy ban nhân dân huyện Núi Thành năm 2023.

Đó là: Văn phòng Huyện ủy Núi Thành; đã có thành tích xuất sắc trong công tác, dẫn đầu phong trào thi đua Khối các cơ quan tham mưu, giúp việc cho Huyện ủy Núi Thành năm 2023.  Phòng Nội vụ huyện Núi Thành; đã có thành tích xuất sắc trong công tác, dẫn đầu phong trào thi đua Khối thi đua các cơ quan tham mưu 01 thuộc huyện Núi Thành năm 2023. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Núi Thành đã có thành tích xuất sắc trong công tác, dẫn đầu phong trào thi đua Khối thi đua Hội quần chúng huyện Núi Thành năm 2023.

          Cùng ngày (3/6), ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quảng Nam cũng đã ký Quyết định số:1329/QĐ-UBND tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 04 tập thể, đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2022 đến năm 2023, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam, đó là: Phòng Nội vụ huyện Núi Thành; Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Núi Thành;  Cán bộ, công chức xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành; Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Núi Thành.

Và ký Quyết định số: 1332/QĐ-UBND tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 05 tập thể, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm 2023.  Văn phòng Huyện ủy Núi Thành; Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Núi Thành;  Phòng Nội vụ huyện Núi Thành; Cán bộ, công chức xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành; Cán bộ, công chức thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành./. 

 

Tin liên quan