Khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính.

UBND ban hành Kế hoạch Khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2024.

 

 

Theo đó, việc đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức năm 2024 tập trung lắng nghe, nhận định, đánh giá, mức độ hài lòng, mức độ mong đợi của người dân với việc xây dựng, tổ chức thực hiện các chính sách công quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, tổ chức và đối với việc cung ứng dịch vụ công nói chung.

Qua việc khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức năm 2024 sẽ giúp cho việc đánh giá khách quan chất lượng phục vụ người dân, tổ chức của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm; công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình theo các mục tiêu của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.

Đồng thời cung cấp cho chính quyền địa phương, cơ quan hành chính nhà nước các thông tin khách quan về nhận định, đánh giá, mức độ hài lòng, nhu cầu, mong đợi của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước dựa trên sự cảm nhận của người dân, tổ chức. Từ đó, có những giải pháp phù hợp, hiệu quả nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và sự hài lòng của người dân, tổ chức. Tạo điều kiện để người dân, tổ chức phát huy vai trò giám sát và tham gia vào công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền các cấp.

Để đạt được mục đích đề ra, UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu cơ quan chủ trì đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức (Sở Nội vụ) xây dựng tài liệu hướng dẫn khảo sát và tập huấn cho điều tra viên nhằm đảm bảo kết quả khảo sát chính xác, khách quan, có chất lượng tốt.

 

 

Tin liên quan