Trung tâm Chính trị huyện Núi Thành tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho cán bộ cơ sở

Sáng ngày 3/6, Trung tâm Chính trị huyện Núi Thành khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ tuyên giáo cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, báo cáo viên ở cơ sở.

 Đến dự có ông Đoàn Xuân Quang, UVTV - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, bà Nguyễn Thị Thị Hiền - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, ông Châu Ngọc Phúc, HUV - Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy cùng 96 đồng chí là cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên ở 17/17 xã, thị trấn.

  Trong thời gian 5 ngày (từ ngày 3 đến ngày 7/6), các học viên dự lớp được nghe truyền đạt 6 chuyên đề: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác tuyên giáo ở cơ sở; công tác giáo dục lý luận chính trị và giáo dục truyền thống cách mạng ở cơ sở; công tác tuyên truyền, cổ động ở cơ sở - công tác văn hóa, văn nghệ ở cơ sở; nắm bắt dư luận xã hội và xử lý tình huống có vấn đề “điểm nóng” ở cơ sở; công tác khoa giáo cơ sở; thông tin tình hình kinh tế - xã hội của địa phương.

  Ông Đoàn Xuân Quang, UVTV - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Núi Thành phát biểu tại lớp tập huấn nhấn mạnh: Hiện nay, trong bối cảnh bùng nổ thông tin, thông tin chính thống - không chính thống, thông tin đúng - sai lẫn lộn, không ít thông tin độc hại lan tràn trên mạng internet làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh tư tưởng trong cán bộ - nhân dân, trong khi đó, việc thông tin định hướng của các cấp chưa kịp thời.

   Do vậy, việc mở lớp tập huấn nghiệp vụ tuyên giáo cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, báo cáo viên ở cơ sở là rất cần thiết nhằm giúp cho đội ngũ này có thêm phương pháp, cách thức, kỹ năng nghiệp vụ, nắm bắt tốt hơn tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, thực hiện tốt công tác tuyên tuyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, đồng thời phản bác hiệu quả các luận điệu xuyên tạc chống phá đảng và nhà nước ta.

                                                                              

Tin liên quan