Không có trường hợp bị ngộ độc thực phẩm  trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024

 Thực hiện Kế hoạch số 2413/KH-UBND ngày 08/4/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam về triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam,

 

        Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) huyện Núi Thành đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện; đồng thời ban hành quyết định số 3059/QĐ-BCĐ ngày 19/4/2024 về thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024 trên địa bàn huyện Núi Thành. Thông qua đợt kiểm tra nhằm đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về ATTP; tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm và nâng cao nhận thức, kiến thức của người tiêu dùng trong công tác bảo đảm ATTP, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.

          Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ thực hiện kiểm tra tại 17 xã, thị trấn;  Đối tượng kiểm tra là các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, quảng cáo thực phẩm, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, căn tin trường học, các kho dự trữ hàng hóa thực phẩm... Các nội dung được kiểm tra sẽ tập trung vào các quy định về điều kiện trang thiết bị, dụng cụ, con người,…; Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; Bản cam kết SXKD thực phẩm an toàn; Giấy chứng nhận sức khỏe, xác nhận kiến thức thức an toàn thực phẩm;  Việc thực hiện các quy định về công bố sản phẩm và các hồ sơ, tài liệu liên quan đến công bố chất lượng sản phẩm; thực hiện ghi nhãn cũng như thực hiện theo quy định về truy xuất nguồn gốc thực phẩm; Lấy mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo quy định.

          Tổng số cơ sở được kiểm tra là 118 cơ sở, trong đó có 108 cơ sở đạt yêu cầu, 10 cơ sở vi phạm. Nhìn chung, qua thực tế kiểm tra, đa số các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tuân thủ tốt các quy định về ATTP, các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm đã có sự quan tâm đầu tư, nâng cấp điều kiện cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị dụng cụ theo tiêu chuẩn và duy trì tốt điều kiện vệ sinh tại cơ sở,… đáp ứng quy định về điều kiện ATTP. Đối với các cơ sở kinh doanh, các sản phẩm được bảo quản, bày bán theo nhóm sản phẩm thực phẩm, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, nhãn hàng hóa, công bố chất lượng sản phẩm đúng quy định. 

          Có được kết quả như trên, huyện đã tăng cường tuyên truyền về ATTP trên các phương tiện đại chúng như hệ thống đài truyền thanh cơ sở, xây dựng các chuyên mục tăng cường thông tin tuyên truyền về đảm bảo an toàn thực phẩm, quảng bá các sản phẩm, các mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, phù hợp quy định của pháp luật.

 

 

Tin liên quan