Chú trọng ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sống

  Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường” nhìn chung công tác ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đã được quan tâm, chú trọng hơn.

 

         Ứng phó với BĐKH nhận được sự quan tâm của toàn xã hội, từng bước chuyển từ thích ứng là trọng tâm sang kết hợp giảm phát thải khí nhà kính, tận dụng cơ hội để hướng tới nền kinh tế xanh, carbon thấp…

          Về việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, công tác quản lý bảo vệ môi trường và tài nguyên khoáng sản, huyện đã thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, công tác quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường và tài nguyên khoáng sản. Cụ thể UBND huyện đã tổ chức 62 lớp tập huấn về nâng cao nhận thức về ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn cho lãnh đạo xã, thị trấn, cán bộ địa chính - môi trường, các hội đoàn thể của xã và nhân dân trên địa bàn 17 xã, thị trấn. Xây dựng và phát hành 10.000 tờ rơi, pano tại 17 xã, thị trấn, tập huấn sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính. Ngoài ra, huyện cũng đã yêu cầu các cơ quan, UBND các xã thị trấn hưởng ứng tổ chức thực hiện tốt các Ngày Nước thế giới, Ngày Môi trường thế giới (5/6), Tuần lễ Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường (29/4 - 6/5), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (tháng 9)...

          Về công tác quản lý bảo vệ môi trường, huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn và các ngành có những giải pháp phù hợp, hiệu quả trong quá trình quản lý nhằm ngăn ngừa những tác động xấu về môi trường trước khi thực hiện đầu tư dự án như xúc tiến các dự án đầu tư vào các cụm công nghiệp, quy hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật của khu dân cư. Công tác thu gom, xử lý rác thải được quan tâm thực hiện tại 17/17 xã, thị trấn. Trong những năm qua, huyện đã tập trung xây dựng nhiều công trình, dự án hạn chế tác động môi trường, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ cảnh quan môi trường, nhất là hệ thống kết cấu giao thông đồng bộ, cây xanh trong đô thị; tổ chức các đội tình nguyện, tổ tự quản cộng đồng bảo vệ môi trường, thu gom rác thải đường phố, đường làng, bến bãi, khu dân cư, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

          Ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu cũng được huyện quan tâm triển khai thực hiện. Hằng năm, UBND huyện xây dựng năng lực dự báo, cảnh báo, chủ động phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; Giảm nhẹ khí nhà kính; tăng cường khả năng hấp thụ khí nhà kính của các hệ sinh thái bằng cách xây dựng vườn ươm cây lâm nghiệp bản địa tại khu vực Bàu Vang, xã Tam Mỹ Tây. Triển khai mô hình trồng thử nghiệm rừng gỗ lớn cây keo lai Úc hỗ trợ từ Quỹ Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam tại các xã Tam Mỹ Tây, Tam Thạnh, Tam Trà với tổng số lượng 40.000 cây giống. Trong thời qua, từ năm 2004 đến nay đã trồng rừng, khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi xúc tiến và chăm sóc rừng trên địa bàn các xã, tỷ lệ độ che phủ của rừng trên địa bàn huyện Núi Thành đã đạt được 43,9%.

          Ngoài ra, huyện cũng chú trọng công tác bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Thực hiện đồng thời các nhiệm vụ: bảo vệ phá rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên, phát triển rừng, và đã đạt được những kết quả nhất định. UBND huyện phân bổ ngân sách địa phương thực hiện dự án phục hồi trồng rừng ngập mặn như Trồng phục hồi rừng ngập mặn (cây đước) 8 dựa vào cộng đồng tại thôn Bình Trung và thôn Long Thạnh Tây, xã Tam Hải (5,58 ha); tại khu vực sông Đầm, xã Tam Hòa 7,82 ha, khu vực Cồn Ngao, xã Tam Hòa 9 ha. Tại khu vực sông Trầu và sông Bến đình xã Tam Nghĩa và xã Tam Mỹ Đông trồng 18,69 ha cây dừa nước.

          Đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn vệ sinh, bảo vệ và tôn tạo cảnh quan môi trường. Nội dung bảo vệ môi trường được địa phương đưa vào cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá và tiêu chuẩn xét khen thưởng. Hàng năm, chỉ tiêu bảo vệ môi trường và thu phí rác rải được UBND xã đưa vào tiêu chí thi đua cho các thôn để xét gia đình văn hóa và thôn văn hóa. Các khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện được quan tâm bảo vệ, gìn giữ và tôn tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp. Các điểm du lịch sinh thái như: Hố Giang Thơm đã đặt các biển báo về bảo vệ môi trường, UBND xã Tam Mỹ Tây hợp đồng với lao động hằng tuần dọn vệ, thu gom rác tại Hố Giang Thơm. Tại Biển Rạng: đã thành lập đội cứu hộ cứu nạn tại bãi tắm Biển Rạng, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ của đội, bên cạnh đó, đội còn tham gia vào việc bảo vệ môi trường tại bãi tắm.

    

          

Tin liên quan