Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Xuân 1 tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024-2029

Sáng ngày 14/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Xuân 1 tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024-2029.

 

 

  Đến dự cùng với 106 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân xã Tam Xuân 1 có ông Đoàn Xuân Quang - Trưởng ban, ông Đinh Hiếu Trung - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, bà Nguyễn Thị Lệ Minh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND, các ban ngành, đoàn thể xã, các trường học, Trạm Y tế xã và đại diện các khu dân cư.

  Nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận xã Tam Xuân 1 và các tổ chức thành viên hoạt động tích cực, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương. Nổi bật là  thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". 5 năm qua, mặt trận xã Tam Xuân 1 vận động nhân dân tự nguyện hiến 7.500m2 đất, đóng góp 1 tỷ 519 triệu đồng (bao gồm tiền mặt, ngày công) để làm đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, các công trình công cộng...Triển khai đề án nâng cao chất lượng hoạt động của tổ đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh cho 97 tổ đoàn kết trên địa bàn xã. Mặt trận xã Tam Xuân 1 đã vận động số tiền hơn 389,2 triệu đồng hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; trao phương tiện sinh kế cho 22 hộ với số tiền 128 triệu đồng cùng nhiều hoạt động khác.

   Đại hội nghe báo cáo công tác phối hợp giữa UBND xã với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024-2029 và các báo cao tham luận.

 Tại đại hội, các đại biểu nghe phát biểu chỉ đạo của bà Nguyễn Thị Lệ Minh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành và bà Trần Thị Tiến, Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Tam Xuân 1.

  Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Tam Xuân 1 lần thứ VIII hiệp thương cử 35 thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024-2029. Bà Trần Thị Nhơn được đề cử giữ chức danh Chủ tịch và bà Võ Thị Thắng giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Xuân 1 nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội cũng đã bầu 11 đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành nhiệm kỳ 2024-2029. 

  Đại hội khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2024-2029 và thông qua nghị quyết với sự thống nhất cao.

                                                                                          

 

Tin liên quan