Núi Thành lan tỏa phong trào học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ  vĩ đại!

Sáng ngày 17/5, huyện Núi Thành tổ chức hội nghị Tổng kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị  về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW  đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 – 2024.      

 

 

     Trong năm 2023- 2024, Núi Thành thường xuyên đẩy mạnh việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW và  chuyên đề toàn khóa,  kết hợp giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tích cực vận động các tầng lớp Nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Quỹ vì  người nghèo”, “Quỹ đền ơn, đáp nghĩa” của Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc; “Tết vì người  nghèo, nạn nhân chất độc da cam”, “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ  nhân đạo” của Hội Chữ Thập đỏ; mô hình “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Hủ  gạo tiết kiệm”, “Heo đất tiết kiệm”, “Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn” của Hội Liên hiệp  Phụ nữ;  mô hình “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, “Giao lưu các  mô hình Câu lạc bộ làm theo lời Bác”,“Thắm sáng đường quê” của Đoàn Thanh niên;  mô hình: “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Lập tổ đoàn kết giúp nhau khai thác  hải sản trên biển” của Hội Nông dân; mô hình “Đội Dân phòng Cựu chiến binh”, “Chi  hội 5 không” của Hội Cựu Chiến binh; mô hình: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”,  “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” của Liên đoàn lao động; mô hình  “Tuổi cao - Gương sáng” của Hội Người cao tuổi, Cuộc vận động “Phát huy  truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ” của Ban Chỉ huy Quân sự  huyện, “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì dân  phục vụ”, “Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” của Công an,  “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, tích cực thi đua “Dạy  tốt - Học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” của ngành Giáo  dục - Đào tạo, “Thực hiện tốt 12 điều y đức, với tinh thần, trách nhiệm, tận tụy phục  vụ, chăm sóc người bệnh”, của Trung tâm y tế...