Thắng lợi trong vụ Đông Xuân 2023-2024

Ngành Nông nghiệp đã có một mùa vụ bội thu, nhờ thời tiết vụ Đông Xuân 2023 - 2024 thích hợp, cây trồng phát triển cho năng suất cao, sản lượng lương thực đạt và vượt kế hoạch đề ra.

 

Thực hiện Nghị định 35/2015/NĐ-CP và Nghị định 62/2019/NĐ-CP của Chính phủ, đã hỗ trợ cho nông dân về số lượng lớn giống lúa kỹ thuật, góp phần cải thiện chất lượng giống lúa gieo cấy trên địa bàn huyện đạt năng suất. Dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi được kiểm soát kịp thời không để lây lan diện rộng. Đội tàu khai thác xa bờ công suất ngày càng tăng, khai thác đạt sản lượng cao, hiệu quả kinh tế tăng rõ rệt.

Công tác kiểm tra, quản lý chất lượng cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến nông lâm sản và thủy sản từng bước đi vào nề nếp. Các chính sách hỗ trợ và phát triển nông nghiệp nông thôn được triển khai đạt hiệu quả như dự án phát triển sản xuất liên kết tiêu thụ sản phẩm, Chương trình OCOP, các mô hình sản xuất… Trên địa bàn huyện số sản phẩm đạt OCOP 3 sao và 04 sao ngày càng nhiều và chất lượng hơn.

Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông Xuân năm 2023 - 2024: 5.436,35 ha, bằng 97,2% so cùng kỳ, đạt 86,29% kế hoạch vụ, đạt 45,3% kế hoạch năm. 

Tình hình dịch bệnh trên cây trồng đều có xuất hiện nhưng mức độ gây hại không đáng kể. Một số đối tượng gây hại nổi lên như chuột, ốc bươu vàng,..Tuy nhiên, công tác điều tra, dự tính, dự báo, phát hiện dịch hại và hướng dẫn sản xuất, quản lý dịch hại, áp dụng các biện pháp bảo vệ thực vật kịp thời nên đã góp phần bảo vệ an toàn sản xuất trong vụ.

 Các dịch bệnh nguy hiểm cho đàn vật nuôi như dịch cúm gia cầm, LMLM, DTL Châu phi không xuất hiện trên địa bàn huyện . Trong vụ có xuất hiện dịch VDNC tại 07 xã trên địa bàn huyện.Công tác chỉ đạo được tập trung, phát hiện sớm, khoanh vùng nhanh, xử lý hiệu quả nên huyện dù có phát sinh ổ dịch nhưng khống chế không để lây lan.

Tổng đàn gia súc (trâu, bò, dê, lợn) ổn định so với cùng kỳ: tổng đàn gia súc 38.490 con (trong đó: trâu: 6.750 con; bò: 8.940 con; lợn: 22.800 con). Tổng đàn gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng) ổn định: 600.000 con (trong đó: gà: 500.000 con; vịt: 100.000 con).

Toàn huyện có 1.931 chiếc gắn máy, với tổng công suất là 230.404 cv (tăng hơn 2.400 CV so với cùng kỳ năm 2023). Trong số tàu cá có công suất từ 90 cv trở lên chỉ có 331 chiếc đăng ký hoạt động thường xuyên trên các vùng biển xa với tổng công suất 70..423, 8CV - Tổng sản lượng khai thác thủy sản ước tính đến hết tháng 4/2024 đạt 14.352 tấn , đạt 31,2% so với KH và bằng 129,74% so với cùng kỳ. Các đội tàu khai thác xa bờ như câu mực xà, chụp mực,… đạt sản lượng cao, giá bán ổn định.

          Trong thời gian đến, huyện tập trung các biện pháp tổ chức sản xuất hết diện tích, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, liên kết theo chuỗi nông sản đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, triển khai các Đề án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại; Đề án phát triển kinh tế thủy sản; ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, phát triển rừng gỗ lớn, rừng phòng hộ hồ chứa thủy lợi. Triển khai các chính sách phát triển nông thôn, chương trình Mỗi xã một sản phẩm; Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt tiến độ kế hoạch. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn huyện.

    

Tin liên quan