Tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở, ngành với các hợp tác xã

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành với các HTX trên địa bàn tỉnh.

 

 

 

 

Theo kế hoạch, UBND tỉnh tổ chức đối thoại bằng hình thức trực tuyến, tại điểm cầu Trung tâm UBND tỉnh và kết nối 18 điểm cầu các địa phương, dự kiến thực hiện trong tháng 5/2024.

Thông qua cuộc đối thoại nhằm giúp các HTX nắm bắt, cập nhật chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cơ chế chính sách của tỉnh liên quan đến lĩnh vực kinh tế tập thể, HTX. Đồng thời tạo điều kiện để các HTX bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc, những sáng kiến, ý tưởng, kiến nghị, đề xuất liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh; qua đó giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của HTX và ban hành những cơ chế, chính sách phù hợp hơn.

Nội dung đối thoại tập trung vào một số vấn đề về công tác quản lý HTX, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX như: đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực; xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; ứng dụng khoa học công nghệ mới; tiếp cận vốn hỗ trợ của Nhà nước và quỹ hỗ trợ phát triển HTX; ưu đãi về tín dụng; chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế khác, phí đăng ký HTX; đầu tư kết cấu hạ tầng; giao đất, cho thuê đất để phục vụ hoạt động của HTX; chế biến sản phẩm của HTX./.

                                                                             

                                                                     

Tin liên quan